دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم :حقوق بین الملل قابل اعمال بر فعالیت های نظامی در فضا

مجموعه اصول حقوقی و مقررات حاکم بر فضای ماورای جو یا فعالیت های نظامی  در آن را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود:

-معاهدات و حقوق عرفی با کاربرد بسیار عمومی.

-معاهدات مخصوص حقوق فضا.

عموماً پذیرفته شده می باشد که اصول کلی حقوق بین الملل، نظیر ممنوعیت تجاوز،  کاملاً در فضای ماورای جو به کار می رود. قواعد منشور ملل متحد نیز چنین می باشد کاربردی دارند. معاهده فضای ماورای جو، که سند اساسی فضاست در ماه 3 مقرر  می دارد که فعالیت های فضایی بایستی«بر اساس حقوق بین الملل، مانند منشور(ملل متحد)»… انجام گردد.

مناسبترین مقررات، ماده 2( منشور می باشد که کاربرد زور و یا تهدید به آن را ممنوع می کند. این ممنوعیت، کاربرد زور از طرف هر دولتی را که وارد عملی خصمانه نسبت به اموال فضایی دولتی دیگر گردد، شامل می گردد.

ماده 51 یکی دیگر از مواد منشور می باشد که حق دفاع از خود را در صورت«حمله مسلحانه» مورد تایید قرار می دهد. این ماده را بعضی به عنوان توجیه کننده کاربرد زور  تفسیر کرده اند که بایستی در آنجا مداخله تجاوزکارانه به وسیله یک کشور نسبت به ماهواره های کشور دیگر اتفاق بیافتد.

اما این تفسیر از ماده 51 به هیچ وجه به گونه عموم پذیرفته نشده می باشد. هنگام به کار  بستن منشور نسبت به فعالیت های فضایی بایستی به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مراجعه نمود که با عنوان«اعلامیه اصول حقوق بین الملل درمورد روابط دوستانه و  همکاری میان کشورها بر اساس منشور ملل متحد» که در سال 1970 به تصویب رسید و  به عنوان کاری کامل و معتبر از مقررات منشور مورد توجه قرار گرفت.

این قطعنامه صراحتاً به ماده 2 موافقتنامه 1979 حاکم بر فعالیت های کشورها در ماده  و دیگر اجرام آسمانی(موافقتنامه ماه) عطف شده می باشد. [1]

قطعنامه مجمع عمومی درمورد«تعریف تجاوز» نیز با اقتدار کمتری قابل اعمال می باشد. لازم به ذکر نیست که اصطلاح«حقوق بین الملل» به طوری که در معاهده فضای ماورای جو به کار رفته می باشد شامل اصول و مقررات حقوق عرفی نیز می گردد. یکی از  موافقتنامه های چند جانبه با اهمیت برای محیط ماورای جو، معاهده محدود ممنوعیت آزمایش 1963 می باشد که هر گونه انفجار اتمی در کلیه محیط ها به غیر از زیر زمین را ممنوع  می کند. ماده 1 این معاهده صراحتاً آزمایش ها و انفجارهای اتمی در فضای ماورای جو را ممنوع کرده می باشد. با اینکه در اصل موافقتنامه ای سه جانبه می باشد اما بیش از 120 کشور عضو دارد.[2]

[1]. ضیایی بیگدلی ،  محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی ،  تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1385، ص 78

[2].حیدریان ، محمود ،  حقوق فضا ، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، اسفند 74 ، ص 13

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- مطالعه امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا   با فرمت ورد