دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

بيان مسأله اساسي تحقيق به گونه كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و مقصود از تحقيق) :

هر پرونده جزائی از بدو تا ختم مراحلی را طی می نماید که به این توضیح می باشد:

  • کشف و تعقیب جرم
  • تحقیقات مقدماتی
  • مرحله اقامه دعوای کیفری و صدور کیفر خواست توسط دادستان
  • محاکمه و صدور حکم
  • اجرای احکام

طبق قانون کشف و تعقیب جرم اکثراً از وظایف ضابطین دادگستری می باشد. تحقیقات مقدماتی محرمانه می باشد و محاکمه متهمین در دادگاه علنی می باشد الا مواردی که طبق قانون دادرسی در دادگاه را غیر علنی اعلام نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. علت اهمیت این مرحله این می باشد که از نظر زمانی، مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و علت های و آثار جرم از بین نرفته می باشد، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال هست که متهم هنوز متواری نشده  یا برای رهایی از مجازات با شرکا و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد. بدین ترتیب، تحقیقاتی که در این هنگام انجام می شود، تاثیر زیادی درحفظ و جمع­آوری علت های و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع پژوهش در این زمینه انکار ناپذیر می باشد. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی بایستی به عنوان یک اصل حاکم بر تحقیقات شناخته گردد،[1]بدون این که مقام پژوهش و رعایت حقوق متهم، در برابر آن فدا گردد.

بایستی توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می شوند: جرایم مشهود (موضوع ماده­ی 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به مقصود حفظ آلات، آثار و علت های جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند. اما در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می‌نماید، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد

قانونگذار، قاضی پژوهش را مکلف به جمع آوری آثار و علت های جرم و انجام تحقیقات مقدماتی نمود می باشد تا از امحای آثار و علت های جرم جلوگیری گردد.

بسته به نوع جرم و چگونگی ارتکاب آن نحوه اقدام برای حفظ آلات و ادوات و آثار جرم متفاوت می باشد که بایستی بر طبق مواد 106 الی 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به این امر اقدام گردد.

به موجب بند (و) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی می باشد که برای بازپرس مقرر می باشد.

در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری علت های و آثار جرم به اقدام می آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به گونه کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد».

سوال: «حدود اختیارات دادستان در جمع آوری علت های و حفظ آثار جرم در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد در غیاب بازپرس تا چه میزانی می باشد؟

[1] . در این زمینه می توان به مواد 40، 45 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نمود که هر یک به نوعی بر لزوم سرعت در تحقیقات مقدماتی تاکید ورزیده اند. مطابق ماده 40: «دادرسان و قضات پژوهش مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به اقدام آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و علت های جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نماید.»

ماده 45 نیز مقرر می دارد: «دادرسان، قضات پژوهش و ضابطین نمی توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل می باشد تحقیقات خود را متوقف سازند.»

ماده 61 نیز به صراحت تاکید می کند که، «تحقیقات مقدماتی بایستی سریع انجام گردد و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی­گردد.»

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس