دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت دی فایل

عنوان کامل پایان نامه :

اخلاق در بوستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بطور کلی تربیت از نظر سعدی چهار مرحله دارد:

1-دینداری و رعایت پرهیز گاری

2-داشتن عقل

3-دانستن معنی سخن

4- اعتماد و اتکا به نفس

 

اما اسلوب تربیتی به عقیده سعدی نخستین مورد «اعتدال » است. یعنی در تربیت بیم و امید و یا تشویق و تهدید لازم است همراه یکدیگر بکار روند.

درشتی و نرمی به هم در ، به است                   چو رگزن که جراح و مرهم نه است

درشتــــی نگیـــرد خردمند پیش                    نــه سستی که نازل کند قدر خویش

(همان ، 293)

شیوه تربیتی دیگر از نظر سعدی آنست که شاگرد را باید به سختی عادت داد و واقعیت دشواری زندگی را به او فهماند. این روش در ایران قدیم رایج بوده و کودکان را به دوری از « ناز و نعمت » که نهایتا به تنبلی و راحتی زیان آور منجر می شود شفارش می کردند تا در آینده به سختی ها و مصایب زندگی خو گرفته و مقاومت نماین. جامعه امروزی متاسفانه در آموزشها درست بر عکس عمل می شود و کودکان را طوری تربیت می کنند و سوژه های آموزشی را به آنان می فهمانند که در آینده تاب مقاومت در برابر مشکلات را نخواهند داشت. مثلا الگوی گذراندن « هفت خوان» در فرهنگ گذشته ما اسطوره و جایگاهی ارجمند داشته است. لیکن اخیرا کودکان برنامه هایی مشاهده می کنند که قهرمان داستان با یک اشاره و یا فشار دادن یک کلید عوامل رفاهی مانند: ماشین، خانه و یا باغ به آسانی در اختیار قهرمان قرار می دهد که بیشتر به معجزه شبیه است تا یاد دادن مسایل تربیتی. نمونه کامل آن « کاتون» های تلویزیونی چنین رسالت اشتباهی را به انجام می رسانند. بنابر این از دیدگاه سعدی پرورش استعداد های کودکان برای مبارزه در زندگی وظیفه « پدران» می باشد واگر در تربیت اطفال غفلتی شود دیگر قابل جبران نخواهد بود. افصح المتکلمین اهمیت تربیت را تا به آنجا رسانده است که به نظر او هرگاه کودکانی سایه پدر بر سرشان نباشد وظیفه تربیت وآموزش آنان به عهده بزرگان و صاحبان مکنت است که برایشان پدری کنند.

سعدی گوشزد می کند که علم بدون عمل کافی نیست و تعلیمات کتابی به تنهایی مفید نبوده و دردی را درمان نمی کند. علم بی عمل درخت بی ثمر است که فایده ای از آن بر نمی خیزد.

نکته بعدی در عقیده سعدی به تربیت که بسیار مهم و در خور توجه است اینکه : باید کودک را از هم نشینی بد دور نگاه داشت . زیرا:

توجه به تربیت ابتدا از خانواده آغاز می شود و راهی دارالتعلیم شده بدست مربیان و متعلمان سپرده می شود. سعدی معتقد است که هر انسانی هوش و استعداد و عادات نیکو و یا زشت را از والدین به ارث می برندو بنا بر این کسی که فطرتا شایسته است تربیت در او تاثیر داشته و کسی که نا مستعد است تربیت در او موثر نیست. کودکان مستعد را هم باید از همان کودکی پرورش داد وگرنه در بزرگی تربیت آنان دشوار خواهد بود:

هر که در خـــــردیش ادب نکنند در بزرگی فلاح از او برخاست

چوب تر را چنان که خواهی پیچ نشود خشک جز به آتش راست

(سعدي ، 1384 : 1359)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش بررسی آموزه های اخلاقی دربوستان سعدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه اخلاق در بوستان

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه اخلاق در بوستان

از لینک زیر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان : اخلاق در بوستان