دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر گردد (به بیانی دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

انجمنهای صنفی روزنامه نگاران ایران

5-1- سؤالات و فرضيه‏هاي پژوهش(مطابق با اهداف پژوهش):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، به تشکیلات صنفی توجه شده می باشد.

– در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، حقوق و حمایتهای حرفه ای تضمین شده می باشد.

– در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، امتیازات نشریات قابل انتقال هستند.

 

6-1- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی: (به صورت مفهومی و عملیاتی با اتکا به به منابع کاربردی):

روزنامه نگاری

روزنامه نگاری عبارت می باشد از نوشتن نشرياتى كه به­گونه منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‏هاى گوناگون خبرى، انتقادى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، كشاورزى، فرهنگى، دينى، علمى، فنى، نظامى، هنرى، ورزشى و ساير اينها منتشر مى ‏کنند. (اديب هاشمي، 1386، ص9)

روزنامه نگاری حرفه ای

روزنامه نگاری حرفه ای در خدمت توسعه‌ي همه جانبه می باشد. و این با درک صحیح و دقیق از جامعه ای که در آن فعالیت می­کند اتفاق می­افتد. البته تئوري روزنامه­نگاري توسعه، بيشتر در کشورهای جهان سوم مطرح می باشد. روزنامه نگاری توسعه برمسئولیت اجتماعی روزنامه نگار تاكيد مي‌كند. يعني می­گوید: روزنامه­ نگار بيش از آنكه به فكر نياز مخاطب باشد بايد به فكر اصلاح او باشد. بيطرفي، استقلال، عيني‌گرايي، كثرت‌گرايي، انعكاس آراي متنوع جامعه و حق پاسخ دهي مخاطبان جزو اصول می باشد؛ همچنين روزنامه نگاري حرفه‌اي در نظام مسئوليت اجتماعي، بايد پاسخگوي جامعه باشد. رکن چهارم دموکراسی بودن مطبوعات بيشتر از اين منظر قابل بررسي می باشد. برای اینکه روزنامه نگاري حرفه‌اي مسئول نقد و تجزیه تحلیل عملکرد سه قوه‌ی نظام حاكم (مقننه، مجریه، قضاییه) می باشد.( فرقاني، 1386، ص48)

نظام صنفی

به موجب ماده یک قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 “نظان صنفی قواعد و مقرراتی می باشد که امور مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند”. (معتمدنژاد، 1388، ص32)

فرد صنفی

شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری کرده می باشد و بعنوان پیشه ور و صاحب حرفه در مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت سدیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول سو یا خدمات را مستقیماً به مصرف کننده عرضه نماید، فرد صنفی شناخته می گردد. (همان منبع، ص35)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق: (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی و کلی

مطالعه و شناسایی جایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران

اهداف ویژه و کاربردی

– مطالعه در نظر داشتن تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه تضمین حقوق و حمایتهای حرفه ای در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه  قابل انتقال بودن امتیازات نشریات در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران