تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

رمپ که منجر به نارضایتی عمومی می گردد بسیار موثر می باشد. استراتژی کنترل Zone طبقه بندی شده در  منطقه Minnesota برای سازگاری با نگرانی‌های عمومی درمورد زمان انتظار روی رمپ‌ها توسعه داده گردید.

 

3-1-2 استراتژی کنترل Zone طبقه بندی شده (SZM)

استراتژی کنترل Zone طبقه بندی شده (SZM) یکی از الگوریتم‌های کنترل رمپ می باشد که با دیگر الگوریتم‌ها در رقابت می باشد. این الگوریتم جانشین مفهومی و تابعی از الگوریتم ZONE و کاملا متفاوت از آن می باشد. گذار الگوریتم ZONE به الگوریتم  SZMنشانگر تغییر با تاکید از جریان بزرگراه به سبک و سنگین کردن بین ترافیک بزرگراه و وسایل نقلیه رمپ می باشد. توضیح مفصلی از استراتژی جدید کنترل رمپ در بخش بعدی ارائه شده می باشد.

 

فلسفه کنترل

دو هدف از استراتژی کنترل SZM به حداکثر رساندن توان خروجی بزرگراه و تضمین کاهش زمان انتظار رمپ نسبت به حد آستانه ای از پیش تعیین شده برای هر رمپ می باشد. در این الگوریتم دو محدودیت هست. یکی محدودیت زمان انتظار رمپ می باشد، که زمان انتظار رمپ تحت مقدار از پیش تعیین شده در طول دوره کنترل را محدود می کند. دیگری محدودیت ظرفیت زون می باشد که ورودی زون را طوری تنظیم می کند که کل حجم ورودی از ظرفیت زون تجاوز نکند. بازتاب این دو محدودیت، دو سطح طراحی در استراتژی SZM خواهد بود: طراحی سطح رمپ[1] و طراحی سطح زون و لایه[2].

طراحی سطح رمپ

حداقل نرخ آزاد سازی در هر 30 ثانیه توسط معادله (3-3) برای اطمینان از محدودیت اول محاسبه می گردد.

 

همکاران (2006) پیدا نمود. بر اساس ساختار زون- لایه نسبت ورودی و خروجی در یک زون معین به صورت زیر توصیف می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1]– Ramp-Level Design

[2]– Zone & Layer -Level Design

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: