عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

4-2-2-1 برآورد ظرفیت نظری

طبیعت تصادفی

ظرفیت نظری از نمودار ارتباط‌ی جریان اشغال می‌تواند نظاره و یا تخمین زده گردد (شکل 4-3). حداکثر مقدار اندازه‌گیری شده در نمودار ارتباط جریان اشغال، به گونه سنتی، به عنوان ظرفیت نظری در نظر گرفته شده می باشد. با این حال، همانطور که در شکل 4-3 نشان داده شده می باشد، مقادیر ظرفیت در روزهای مختلف به دلیل شرایط متفاوت ترافیکی تغییر می کند. این مقدار بین 6058 وسیله نقلیه در ساعت در 21 آبان 1391 تا 5343 وسیله نقلیه در ساعت در 23 آبان 1391 در همان ایستگاه تغییر می کند. این مغایرت رفتار تصادفی ظرفیت را نشان می‌دهد. به گونه قراردادی انتخاب یک مقدار از ظرفیت به صورت رندوم قابل قبول نیست. بهترین راه یافتن نوع توزیع و تصمیم‌گیری برای انتخاب درصد برای محاسبه ظرفیت قابل قبول می باشد.

مثال، Polus و Pollatsche (2002) توزیع انتقال گاما و Brilon و همکاران (2005) توزیع وایبل را برای برازش داده‌ها بهره گیری کرده‌اند.

 

برای مطالعه اینکه آیا داده‌های نمونه متناسب با توزیع نرمال هستند، 5 معیار ذکر گردیده در بخش 3-2-1-2 بایستی صدق کند. همانطور که در شکل 4-4 و 4-5 برای تمام ایستگاه‌های هر یک از دو محدوده‌ی مورد مطالعه نشان داده شده می باشد، میانه و میانگین داده‌های ظرفیت بسیار نزدیک به هم هستند و چولگی و کشیدگی اغلب داده‌ها  بین 1+ و 1- قرار دارند. نمودار هیستوگرام برای دو نمونه(شکل 4-6) نشان می‌دهد که منحنی به شکل زنگوله، متقارن و یک نمایی می باشد. و نمودار Q-Q نرمال(شکل 4-7) برای دو نمونه دلالت بر این دارد که بسیاری از داده‌ها روی یک خط قرار می‌گیرند. پس، بدیهی می باشد که تمام مجموعه داده‌ها می‌توانند حداقل به گونه حدودی در توزیع نرمال جای گیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: