تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

  • پارامترهای وسیله نقلیه:

بیشترین سرعت مطلوب (بر حسب کیلومتر بر ساعت): مقدار متوسط 80، انحراف 20، مینیمم 20، ماکزیمم 100.

کمترین فاصله با خودروی جلویی (بر حسب متر): مقدار متوسط 0.5، انحراف 0.3، مینیمم 0.3، ماکزیمم 1.

زمان اجازه عبور به اتومبیلی که حق تقدم دارد: مقدار متوسط 14، انحراف 10، مینیمم 10، ماکزیمم 20.

موارد تغییر خط بی احتیاط: 100 درصد. با در نظر داشتن رفتار تغییر خط رانندگان در ایران، این پارامتر بالاترین مقدار خود را گرفت تا شبیه سازی رفتار نزدیکتری به واقعیت داشته باشد.

 

  • پارامترهای تغییر خط:

درصد سبقت: 100%. به این معنا که اگر خودروی جلویی میزان سرعتی 100% مشابه خودروی عقبی داشته باشد، خودروی عقبی می‌تواند از خودروی جلویی سبقت گرفته و به خط تندرو وارد گردد.

همانطور که در شکل نشان داده شده، خط افقی عدد 5600 وسیله نقلیه در ساعت را که ظرفیت ثابت اصلی در کنترل SZM می باشد نشان می‌دهد. نقاط ظرفیت برآورد شده جدید توسط روش پیشنهادی می باشد که به گونه پویا مطابق شرایط ترافیکی تغییر می کند. اگر بزرگراه غیرمتراکم باشد، مقدار ظرفیت 6053 وسیله نقلیه در ساعت می باشد که با بهره گیری از داده‌های قبلی تعیین شده می باشد. هرچند که نوسان[1] بزرگ با تغییر ظرفیت در شکل 4-11 دیده می گردد. از روی اطلاعات اشغال در آزمایشات بیشتر، می‌بینیم زمانی که اشغال نزدیک به مقدار بحرانی می گردد نوسان اتفاق می‌افتد. دلیل آن هم این می باشد که روش پیشنهادی فقط به مقداری واحد یعنی اشغال بحرانی برای تعیین تراکم بزرگراه وابسته می باشد. وقتی اشغال اطراف مقدار بحرانی می باشد، ظرفیت به گونه ناگهانی بین ظرفیت نظری و عملی به خاطر نوسان بزرگ جهش[2] خواهد داشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1]– Fluctuation

[2]– Jump

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: