تکه ای از متن پایان نامه :

 لوله های کربنی.

برای تعیین تنش تسلیم نمونه­ها، طبق روش وآرد[1] دو خط مماس با منحنی تنش- کرنش نمونه­ها، یکی در ناحیه خطی اول و دیگری در ناحیه خطی دوم رسم و محل تلاقی آن­ها به عنوان تنش تسلیم فرضی در نظر گرفته گردید [74]. در شکل ‏4‑14 که تغییرات تنش تسلیم نمونه­ خالص و نانو کامپوزیت ها را نشان می­دهد روندی مشابه با نتایج مدول دیده می­گردد. به تعبیری با افزایش مقدار نانو لوله های کربنی برهمکنش مطلوب واندر والسی بین سطح نانو لوله های کربنی و زنجیرهای پلیمری افزایش یافته، تحرکات سگمنت های پلیمری کاهش یافته و مقاومت در برابر حرکت زنجیرهای پلیمری تحت تنش نیز افزایش یافته می باشد. در نتیجه تنش تسلیم نانوکامپوزیت­ها افزایش یافته می باشد. در نمونه EC2 ممکن می باشد به دلیل حضور خوشه های متعدد و کاهش تاثیر بر همکنش های واندروالسی در انتقال نیرو از نانو لوله های کربنی به ماتریس پلیمری و از طرفی تاثیر کمتر نانو لوله ها در جلوگیری از حرکت زنجیر های پلیمری، تنش تسلیم کاهش یافته باشد.

 

شکل ‏4‑14: تغییرات تنش تسلیم نمونه ها به صورت تابعی از مقدار

EC0.75 8/86 ± 0/1469 09/1 ± 95/12 57/0 ± 61/4
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
13/0 ± 09/2

13/0 ± 12/1 EC1

2/77 ± 8/1416

80/0 ± 24/14

33/0 ± 79/5

11/0 ± 55/2

12/0 ± 20/1 ETC1

9/17 ± 1/1487

58/0 ± 98/7

39/0 ± 48/4

26/0 ± 51/3

11/0 ± 80/0 ESC1

9/25 ± 8/1586

68/0 ± 26/15

45/0 ± 49/3

25/0 ± 02/2

16/0 ± 35/1 EC2

5/50 ± 0/1401

66/0 ± 62/11

55/0 ± 41/4

28/0 ± 99/1

08/0 ± 99/0

 

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

 1 Ward

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه