عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 مورد مطالعه بر جای نمی گذارد {FormattingCitation}[63].

میزان تبلور نمونه­ها با اندازه­گیری سطح زیر تمام پیک­های مربوط به نواحی بلوری (Ac) و سطح کل طیف (At) آنگونه که در صفحه بعد آمده محاسبه می­گردد:

(‏4‑7)                                                                                                                           100 x  Xc (%) =

فاصله بین زنجیری[1] (r)، فاصله بین صفحات بلوری[2] (d) و اندازه بلور که به صورت ضخامت لملا[3] (Lhkl) در جهت عمود بر صفحه بلور (hkl) تعریف می­گردد، با بهره گیری از معادلات زیر به دست می­آیند [82] :

(‏4‑8)                                                                                                                                           r =

 

(‏4‑9)                                                                                                                                          d =

 

(‏4‑10)                                                                                                                                      Lhkl =

که در این معادلات، λ طول موج پرتو اشعه ایکس (Å 54/1)، β پهنا در نصف ارتفاع پیک، θ زاویه­ای که پیک در آن ظاهر شده و k ثابت شرر[4] می باشد که برابر با 89/0 درنظر گرفته می گردد. پارامترهای تفرق مربوط به پیک قوی­تر متناظر با صفحه بلوری (100) و درصد بلورینگی برای همه نمونه­ها در جدول ‏4‑2 فهرست شده­اند. مقادیر r و d تقریباً برای همه نمونه­ها ثابت و به ترتیب برابر Å 7/5 و Å 01/0±5/4 می­باشند. ضخامت لملا های مربوط به نانو کامپوزیت ها نیز تغییر چندانی نداشته می باشد.  به تعبیری این نتایج نشان می دهد که حضور نانو لوله های کربنی بر ساختار بلوری پلی اتیلن– اکتن تاثیری نمی گذارد. درصد بلورینگی محاسبه شده مربوط

 1Interchain distance

 2Interplanar distance

 3Lamellar

 4Scherrer

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه