تکه ای از متن پایان نامه :

  

 

 

2-3-2-6 پارامترهای تقریبی برای مطالعه رفتار پیچشی سازه های فولادی با اتصالات نیمه صلب خورجینی (Tehranizadeh,2005)

این پژوهش توسط آقای تهرانی زاده[1] در دانشگاه امیر کبیر تهران صورت گرفته می باشد.

در این مقاله با ایجاد ارتعاش ناشی از یک محرک خارجی برروی مدلهای سازه های فولادی چهار طبقه در ایران به مقصود مطالعه رفتار دینامیکی وپیچشی اتصالات نیمه صلب خورجینی انجام گرفت ونتایج این آزمون به صورت طیف شتاب طبقه وپاسخ جابه جایی سازه برای سه مورد مختلف از بارهای ثقلی مورد مطالعه قرارگرفت انگاه ویژگیهای دینامیک سازه مانند فرکانس های طبیعی ، اشکال مد، نسبت میرایی ومرکز صلبیت طبقات براساس سختی فرض شده بدست آمده وبا ویژگیهای مدل ریاضی مقایسه گردیده ودر نهایت پارامترهای لازم که شامل فرکانس جانبی ، نسبت خروج از مرکزیت، ابعاد نسبت پلان وسختی اتصال به مقصود تاثیر آنها بر پاسخ دینامیکی بدست آمد. همانگونه که مستحضرید یک نوع خاص از اتصال نیمه صلب تیر به ستون به نام اتصال خورجینی در طول 50سال اخیر توسط مهندسان ایرانی به دلیل سادگی ومزایای اقتصادی اش توسعه یافته به گونه ای که در این اتصالات یک جفت تیر از چندین ستون عبور کرده واز طریق نبشی به دو طرف ستون متصل می گردد این اتصالات نه تنها باعث صرفه جویی در زمان نصب وهزینه کار می گردد بلکه محدودیتهای در دسترس بودن وهزینه ی مقاطع نورد شده در کشور را کاهش می دهد. تجربه زلزله سالیان گذشته در ایران بویژه زلزله منجیل که در 20ژوئن 1990 رخ داد نشانگر رفتار ضعیف اتصالات خورجینی می باشد واین نکته را متذکر می گردد که اکثر سازه های فولادی به خاطر گسیختگی مفاصلشان از هم گسیخته می شوند. نتیجه مطالعات نشان می دهد که مدل سازی این نوع اتصال که کاربرد زیادی دارد از طریق اتصالات نیمه صلب قدیمی امکان پذیر نیست وبرای برآورده کردن رفتار دینامیکی این اتصالات یک مدل خاص طراحی گردید که موضوع این پژوهش [1] -Tehranizadeh

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه