تکه ای از متن پایان نامه :

 

  

می باشد که براین اساس یک مدل سازه ی فولادی چهاطبقه با اتصال خورجینی وسقفهای بنایی قوس تخت طراحی وساخته گردید وتوسط دو محرک هارمونیک ارتعاشات خارجی در آزمایشگاه موسسه بین المللی مهندسی زلزله مورد آزمایش قرارگرفتند .در این مقاله برای طراحی مدل فوق دوآیتم در نظر گرفته شده 1-ضریب اندازه 2-جزئیات طبقه که برای کنترل ضریب اندازه مورد نیاز می باشد .در این آزمون از مهاربندیهای x برای افزایش صلبیت هر طبقه بکاررفته می باشد ودر خصوص طراحی مقاطع اتصال مثل نبشی ها برپایه هندسه وابعاد اتصال صورت گرفته می باشد .

2-3-2-7  مطالعه وآنالیز قابهای فولادی با اتصالات زانویی نیمه صلب تیر به تیر وتیر به ستون تحت نیروی خمشی ومحوری (Daneunas,2008)

این پژوهش توسط دانیوناس[1] و اوربوناس[2] در واحد سازه های چوبی وفولادی دانشگاه ویلنیوس کشور لیتوانی در سال 2008 انجام گرفت. در این مقاله از روش اجزا محدود به عنوان یک روش کاربردی برای بدست آوردن لنگر خمشی ونیروی محوری وتاثیر آن برسختی دورانی ومقاومت یک اتصال نیمه صلب در قابهای فولادی بهره گیری شده می باشد .این مطالعه با روش اجزامحدود طی سه مرحله انجام                      1- تشخیص اعضای اصلی 2- ارزیابی خواص مکانیکی اعضا 3- جمع کردن همه اعضا در یک مدل مکانیکی .روش اجزا محدود شرایطی را فراهم می کند که بتوان همه اعضای اتصال را مستقل از انواع بارهای اعمال شده بر اتصال مشخص کند .از آنجایی که نیروی محوری می تواند باعث کاهش یا افزایش نیروی لنگر خمشی گردد لذا همین خاصیت در روش اجزا محدود این اجازه را می دهد که رفتار اتصال را تحت لنگر خمشی ارزیابی کند ودر این مقاله این مطالعه در سه حالت ارزیابی می گردد 1- وقتی یک قسمت از اعضا تحت کشش باشد وقسمت دیگر تحت فشار 2- وقتی هردواعضای مفصل تحت فشار باشند 3- وقتی هر دو طرف مفصل تحت کشش باشد . سپس مقاومت خمشی وسختی دورانی اتصال در هر یک از سه حالت بدست آمده آنگاه توسط نرم افزار نتایج محاسبات ناشی از تاثیر نیروی محوری ولنگر خمشی در سه حالت بر اتصال بدست آمده وبا هم مقایسه می گردند.

[1] -Daniunas

[2] -urbonas

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه