تکه ای از متن پایان نامه :

  

دامنه فرکانس در واقع پاسخ سازه به مجموعه ای از سیستمهای یک درجه آزادی ومستقل برای هر مد می باشد واز طریق تجزیه کردن هر یک از ماتریسهای چگالی طیفی انجام می شود. در تجزیه  دامنه زمان از یک مدل پارامتری بهره گیری می گردد که مدل را درراستای    داده ها تغییر می دهد واین مدل به مقصود به حداقل رساندن اختلاف بین پاسخ پیش بینی شده سیستم وپاسخ سنجیده شده ی آن کاربرد دارد. مطالعه های بعمل آمده نشان داد که ستونهایی که سطح مقطع مربعی دارند دارای فرکانس طبیعی بین 0تا 5/7 هرتز دارند وستونهایی که سطح مقطع مستطیلی دارند فرکانس طبیعی بین 10تا 180 هرتز دارند ودر قابهای دو بعدی فرکانس طبیعی بین 0تا 60 هرتز دارند . برای بدست آوردن اشکال مد در ستونهای مربعی ومستطیلی از شش سرعت سنج محوری وبرای قابهای دو بعدی از ده سرعت سنج محوری بهره گیری می گردد

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: