تکه ای از متن پایان نامه :

 این مقاله توسط کمال باجوریا[1]،کشاوسانگل[2] و راجشکار[3] در دانشکده عمران دانشگاه بمبئی کشور هندوستان در سال 2009 ارائه شده می باشد. این پژوهش به مطالعه ومدلسازی سازه های قفسه ای سه بعدی مسطح  با اتصالات نیمه صلب توسط برنامه اجزای محدود ANSYS می پردازد .رفتار قابهای سه بعدی خیلی پیچیده می باشد ودلیل آن می تواند پارامترهایی مانند ماهیت اتصالات نیمه صلب، وجود سوراخهایی در تیرهای عمودی و وجود خمش سایشی ودرونی می باشد.در این پژوهش رفتار خمشی سازه های    قفسه ای را مطالعه می کند که بوسیله یک جک بهم پیوسته شده اند. 18 نوع مقطع ستون در این مقاله مورد مطالعه قرا رمی گیرد که به دودسته9 تایی تقسیم می گردد که گروه اول را MW  و گروه دوم راHW  می نامند وهر کدام دارای مقاومت های متفاوت می باشد . از مهمترین پارامترها در پایداری درمقابل خمش درسازه های قفسه ای می توان 1- تعداد طبقات (هر چه تعداد طبقات کاهش می یابد مقدار Kxبه دلیل تفاوت بارها در طبقات پایین کاهش پیدامی کند)  2- شرایط القایی بار (هنگامی که تعداد اعضای بارگیر افزایش می یابد مقدار Kx نیز افزایش می یابد) 3- سختی اتصالات (که باافزایش اندازه ستون مقدارKx نیز افزایش می یابد) . در این پژوهش سه مطالعه مختلف برروی سازه های قفسه ای انجام گرفته می باشد .در اولین مطالعه یک تحلیل پارامتری برای نشان دادن تاثیر شرایط بارگیری برروی پایداری قابها انجام گرفت که به این مقصود در دوحالت مختلف بارهایی برروی یک قفسه 6طبقه 6 قسمتی اعمال گردید که در یک حالت بارها آسیب پذیری قاب را به پایین ترین حد می رساند ود رحالت دیگر آسیب پذیری قاب را به حداکثر می رساند که با در نظر داشتن این تحلیل بهترین حالت نوعی می باشد که اعمال بارها را از قسمتهای پایین شروع می کند .در دومین مطالعه میزان تراز (شاقولی) بودن ستونها    می باشد که با در نظر داشتن تحلیلها در این خصوص می توان گفت نصب نامتوازن قابها باعث ایجاد خمشهای ثانویه در ستونها ودرنهایت منجر به عدم پایداری قاب می گردد وطبق مطالعه های بعمل آمده میزان عدم توازن اولیه قاب نباید بیشتر از 7/12 میلیمتر در 084/3 متر باشد. در سومین مطالعه بعمل آمده در این پژوهش رویکرد طول موثر می باشد که در بسیاری از قوانین واستانداردها برای طراحی قاب فولادی بهره گیری می گردد وهدف از این مطالعه مقایسه رویکرد طول موثر با المان محدود سه بعدی می باشد ودقت آنها را در ارتباط با قابهای سرد نورد شده وطراحی تیر به ستون مطالعه می نماید که برای این مقایسه از2-[1] -kamal bajoria

[2] -keshav sangle

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[3] -rajshekar

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه