تکه ای از متن پایان نامه :

 شكل ‏4‌.‌‌9 المان مش بندی شده صفحه مرکزی ثانویه

در فصل بعدی به مطالعه مدل‌ها و نتایج حاصل شده در هر دو مدل با به دست آوردن نمودار‌های پوش‌اور و هیسترزیس می‌پردازیم.

 

 

شكل ‏5‌.‌‌18  نمودار هیسترزیس تک قطری

 

شكل ‏5‌.‌‌20 مقایسه نمودار هیسترزیس و پوش اور تک قطری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

شكل ‏5‌.‌‌21 مقایسه نمودار هیسترزیس و پوش اور ضربدری شکل

از مقایسه نمودار ها نظاره می گردد، نمودار پوش اور و هیسترزیس تقریبا بر هم منطبق می‌باشند و اختلافی که هست ممکن می باشد خطا مدل‌سازی در بارگذاری چرخه‌ای باشد.

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه