تکه ای از متن پایان نامه :

 

1        نتایج و بحث و مطالعه

مدل‌سازي اوليه با در نظر گرفتن غلاف براي جلوگيري از كمانش كلي طبق ظوابط گفته‌شده در بخش 4-1-2-1(براي به‌دست‌آوردن طول غلاف)انجام شده‌می باشد. سطح تماس غلاف و هسته برای شبیه‌سازی ماده مابین آن‌ها با تعریف interaction با رفتار بدون اصطکاک تعريف شده.

در مدل تک‌قطری برای اینکه قاب عملکرد مفصلی داشته‌باشد، در اتصال تیر و ستون که عضو مهاری به آن‌ها متصل نیست، بین تیر و ستون فاصله‌ای به اندازه دو سانتی‌متر هست و از نبشی برای اتصال آن‌ها بهره گیری شده. همچنین در هر دو مدل مرکز هندسی تیر و ستون و هسته هر سه از یک نقطه می‌گذرند.

پای ستون‌ها تکیه‌گاه مفصلی برای هر دو نوع شکل مهاربند مدل شده، و دوران آزاد می‌باشد. مقطع هندسی هستهH شکل و در تمام طول هسته سطح مقطع آن ثابت می‌باشد.

در مدل X شکل صفحه مرکزی به صورت مربعی با ابعاد 0.5در 0.5متر تعریف و برای اتصال هسته‌ها و صفحه یک شکاف به اندازه ضخامت صفحه در جان هسته‌ها در نظر گرفته شده‌می باشد. همچنین به دلیل وجود صفحه صلب در مرکز اتصالات هسته‌ها کمانش-که غلاف از آن ممانعت می کند- یک منحنی در مدل تک قطری به دو منحنی در مدل ضربدری تغییر می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شكل‌هاي 5-1 و 5-2 قاب‌هاي مهاربندي شده قطري و ضربدري شكل اولیه را نشان می‌دهند.

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه