عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه ای از متن پایان نامه :

  

مهاربند ضربدری بدلیل داشتن عضو فشاری وکششی بیشترین نیرویی که تحمل می کند می‌بایست، نزدیک به دو برابر مدل تک‌قطری باشد. بعد از واکاوی طبق خروجی نرم‌افزار و نتایج به دست‌آمده، غلاف و ماده مابین به خوبی مدل نشده. پس یکی از راه ‌حل‌ها حذف غلاف، با لحاظ کردن اثر آن- جلوگیری از کمانش مهاربند- می‌باشد.

برای لحاظ کردن اثر غلاف محورهای مختصات‌ محلی برای هر هسته طوری تعریف شده که راستای جان هستهu1، طول هسته u2 و عمود بر این دو u3 باشد و تغییرمکان هسته‌ها در راستای عمود بر هسته) u3=0 ( صفر در نظر گرفته شده‌می باشد.

همچنین طبق نمودارهای پوش‌اور، حداکثر نیروی قابل تحمل مدل ضربدری دو برابر مدل تک قطری نشده در حقیقت مدل ضربدری شکل عملا در فشار کار نکرده‌می باشد. با کوشش و خطاهای انجام شده مشخص گردید که دلیل این مشکل ضعف در مدلسازی و اتصالات هسته‌ها به صفحه صلب مرکزی می‌باشد. همانطورکه در شکل 5-3 نشان داده‌شده 4 هسته مهاربند در محل اتصال به صفحه مرکزی و اتصال به صفحات اتصال(gusset plate) به درستی متصل نشده و نیرو به گونه کامل به هسته‌ها انتقال نمی‌یابد. همین مشکل در مدل تک قطری بین اتصال هسته و صفحه اتصال هست.

در نتیجه شکل هندسی صفحه مرکزی به صورت مربعی صحیح نمی‌باشد. شکل هندسی صفحه بایستی به صورتی باشد که راستای جان هسته و اضلاع صفحه با هم زاویه 90 درجه درست کنند، تا این صفحه به خوبی نیرو را انتقال دهد.

 

صفحه اتصال نیز در مدل ضربدری برای انتقال بهتر نیرو مثلثی شکل در نظر گرفتیم. مدل نهایی تک قطری و ضربدری شکل در شکل‌های 5-5 و 5- 6 نشان داده شده‌.

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: