تکه ای از متن پایان نامه :

 همانطور که از مقایسه نمودارها نظاره می گردد، ظرفیت باربری در مدل ضربدری شکل نزدیک دو برابر تک قطری می‌باشد، که نشان می‌دهد مدل ضربدری هم در فشار کار می کند هم در کشش و نیرو به خوبی انتقال می‌یابد. اما با در نظر داشتن نمودار پوش‌اور مدل ضربدری شکل و شکل 5-9 مهاربند کمانش الاستیک کلی (Fcr<FY) کرده‌می باشد و تا جابه‌جایی تعریف شده ادامه پیدا نکرده‌می باشد. پس اثر غلاف به درستی اعمال نشده.

 

شكل ‏5‌.‌‌9 کمانش عضو فشاری

 

ایده ممانعت از کمانش مهاربند برای فراهم آوردن تسلیم فشاری آن، (بادبند های مقاوم در برابر کمانش) آغاز توسط یک مهندس هندی به نام بنه سریدها برای جلوگیری از کمانش ستون‌ها و افزایش باربری آن‌ها در هندوستان مورد مطالعه قرار گرفته و با ارائه شکل 5-10 ثبت شده‌می باشد. [44]

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: