عنوان کامل پایان نامه :

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– علل مراجعه به داوری

امروزه با در نظر داشتن موانع مختلف همچون تشریفات طولانی و پیچیدگی رسیدگی دادگاه‌ها، هزینه‏های زیاد دادرسی، وجود قوانین زیاد و دست و پاگیر، بسیاری از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ترجیح می‏دهند که برای حل و فصل اختلافات تجاری خود به داوری تمسک جویند که البته علاوه بر موارد مذکور در داوری بین‌المللی موارد ذیل موجب بهره گیری از داوری در حل و فصل اختلافات می‏گردد و از مزایای داوری محسوب می باشد. مهم‌ترین علت های مراجعه به داوری عبارتست از[1] :

2-1-4-1- سری بودن داوری

اغلب بازرگانان و تجار تمایلی ندارند که اختلافاتشان علنی و برای عموم عیان گردد و در داوری بر خلاف دادگستری این امکان هست که موضوع به خارج درج نکند و اغلب آرای داوری هیچگاه در هیچ نشریه‏ای درج نمی‏گردد. مگر در مجلات تخصصی و آن هم آن قسمت از آرای داوری منتشر می‏گردد که به اصول کلی حقوق مربوط و دیگر این که آرای داوری چیزی شبیه به رویه قضایی ایجاد نمی‏کند و نظر داور نمی‏تواند در دعوی دیگری مورد بهره گیری قرار گیرد. زیرا که هر دعوی مطابق با ماهیت خود و با کم‌ترین تشریفات مورد مطالعه قرار می‏گیرد و حکم صادره نیز علنی نمی‏گردد.

 

2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص

از مزایای دیگر داوری انتخاب شخصی که علاوه بر آگاهی به مسائل حقوقی به امور تجاری نیز آشنایی بیشتری دارد و داور در جریان داوری به دانش و تجربه خود متکی بوده و نیازی نیست که در مورد حرفه به خصوص، عرف تجاری و یا معنای اصطلاحات فنی توضیحی برای وی داده گردد. در حالی که قضات اکثرا تنها در امور حقوق مهارت دارند.

[1] محمدزاده، محمود (1390). اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، ماهنامه کانون، شماره 31، صص 84-59.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

مطالعه و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– مطالعه رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– مطالعه نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– مطالعه قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-5- سوال‌های پژوهش

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده می باشد؟

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه شکل میگیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می گردد؟