عنوان کامل پایان نامه :

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

انتخاب آزاد زبان داوری

از مزایای دیگر داوری آزادی طرفین در انتخاب زبان حاکم بر داوری می باشد.که می‏تواند زبان کشور یکی از طرفین معامله یا زبان کشوری که داوری در آنجا جریان خواهد داشت و یا زبان دیگری که مورد توافق طرفین باشد. و نهایتا این که داور یا داوران توسط طرفین انتخاب شده و بر خلاف قضات که از طرف حاکمیت انتخاب می‏شوند داوران مورد اعتماد و وثوق طرفین اختلاف می‏باشند و معمولاً داوران در حل و فصل اختلاف دلسوزتر نشان می‏دهند و اکثراً کوشش در صلح و سازش اختلاف دارند و دعوی را با سازش خاتمه می‏دهند. اما واقعیت این می باشد که اقتدار قاضی و داور از یک منبع ناشی می‏گردد و آن قانون می باشد. آن چیز که آن دو را از یکدیگر جدا می‏کند منبع تعیین حدود اختیار آنهاست که در مورد قاضی در هر حال و به گونه مستقیم قانون کشور متبوع او و در مورد داور اراده طرفین می باشد که خود آن به گونه مستقیم از اراده قانون گذار ناشی می‏گردد.

 

2-2- پیشینه پژوهش

همانطور که قبلا گفته گردید، گسترش روز افزون تجارت های بین‌المللی و معضلات به وجود آمده در بین بازرگانان، نیاز به داوری جهت حل اختلافات را به قدری مهم ساخته که طی چند سال اخیر کتب و تحقیقات بسیاری انجام گردیده که در اینجا فقط بعضی از مهم‌ترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه آورده شده می باشد.

 

2-2-1- خزاعی،حسین (1377) در کتابی با عنوان “شناسايي و اجراي احكام داوری بین‌المللی” به مطالعه این موضوع پرداخت و به این نتیجه رسید که در مورد اجراي آراي داوري بین‌المللی، قانون داوري تجاري بین‌المللی در سال 1376 با نواقص فراوان، مانند قابل اجرا دانستن آرايي كه فقط طبق همين قانون صادر شده باشد، به تصويب رسيده می باشد. اين قانون خلاء قانون گذاری را پر كرده می باشد ولي مشكل اجراي آراي داوري تجاري بین‌المللی را حل ننموده می باشد. اگر قرار بر حل مشكل باشد، بايد موانع قانوني (قانون اساسي و قانون عادي) مرتفع گردد و پيوستن به معاهدات بین‌المللی به شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي و بین‌المللی مورد توجه قرار گيرد.

 

2-2-2- جنیدی، لعیا (1387) مسأله اجرای آرای داوری ابطال شده را در مقاله ای تحت عنوان “دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوری‌های بین‌المللی” مورد مطالعه قرار داد. وی اظهار نمود که دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع اجرای رای داوری خارجی، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رأی توسط دادگاه صلاحیت‌دار می باشد. یعنی همه کشورها اعمال حداقلی از نظارت قضایی در قالب رسیدگی به دعوای ابطال آرای صادره در داوری‌های بین‌المللی را اعتقاد دارند اما دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال آرای داوری خارجی، دادگاه کشوری می باشد که رای داوری در آن کشور رای داخلی یا ملی به شمار می رود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

مطالعه و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– مطالعه رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– مطالعه نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– مطالعه قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

1-5- سوال‌های پژوهش

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه شکل میگیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می گردد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران