تکه ای از متن پایان نامه :

 

لوازم شخصی بایستی ضرورتا در همان پروازی که مسافر در آن می باشد حمل شوند مگر آنکه شرکت هواپیمایی غیر مجاز بودن آن را تشخیص دهد. مثل اینکه وسیله شخصی مسافر از لحاظ نوع و اندازه و حجم امکان حمل در هواپیمای حامل مسافر را نداشته باشد. در این صورت بایستی تحت عنوان کالا و با صدور بارنامه ارسال گردد. با این توضیح به مطالعه انواع وسایل شخصی مسافر پرداخته می گردد[1].البته خاطر نشان می گردد که زیرا در پروازهای داخلی و خارجی ایران مقررات واحدی در خصوص خسارات وارده به لوازم و اثاثیه ی مسافرین حاکم می باشد، لذا از تفکیک این بخش به پروازهای داخلی و خارجی خود داری شده می باشد.

الف:وسایل شخصی تحویل شده به شرکت حمل و نقل هوایی

مسافر بایستی با توجه دقیق به مشخصات وسایل خود از قبیل وزن و تعداد آنها را به شرکت هواپیمایی تحویل داده و رسید مطابق واقعیت دریافت نماید؛ زیرا در زمان بروز خسارت هیچ مدرک دیگری غیر از رسید این لوازم سندیت ندارد. اگر شرکت هیچ رسیدی هم در قبال تحویل لوازم صادر نکند یا رسید صادر نموده اما به مسافر ندهد این مسئولیت همچنان پابرجا خواهد بود، بلکه این موضوع موجب مطرح شدن مسئولیت بیشتر شرکت می گردد. بند (ب) ماده 4 پیمان ورشو اصلاحی چنین مقرر می دارد:

رسید لوازم شخصی، مدرکی می باشد معتبر دال بر ثبت لوازم شخصی و شرایط قرارداد حمل ونقل مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد همراه نداشتن یا گم شدن رسید لوازم شخصی یا عدم تطبیق آن با مقررات تأثیری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل که به هر حال مشمول این کنوانسیون می باشد نخواهد داشت. مع ذالک چنانچه متصدی حمل و نقل عهده دار حفاظت از لوازم شخصی بدون تسلیم رسید مربوط گردد. یا رسید مزبور متضمن هشدار مذکور در قسمت ج از بند یک این ماده نباشد متصدی حمل و نقل محق به بهره گیری از مقررات بند 2 از ماده 22 نخواهد بود مگر اینکه رسید لوازم شخصی به بلیت مسافر که با مندرجات ج از بند یک ماده 3 منطبق می باشد منضم و ملحق گردیده باشد.

1- نحوه جبران خسارت وسایل شخصی تحویل شده

شرکت هواپیمایی مسئول خسارات وارد شده به وسایل شخصی ثبت شده مسافر می باشد و هر گونه انهدام، فقدان، صدمه و نقص به وسایل مذکور را بایستی جبران کند. مسئولیت شرکت از زمانی که وسایل به شرکت تحویل می گردد تا زمان تحویل آن ادامه دارد. پیمان ورشو صدمات وارده به مسافر را که ناشی از حوادث باشد پذیرفته در حالی که برای جبران خسارت به لوازم شخصی عبارت واقعه به کار رفته که صرف خسارت به کالا را شامل می گردد. ماده 18 پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:

[1] . فتح الله پور شیرازی،احمد رضا،1386،حقوق مسافر هواپیما،نشر هما،ص49و50.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه