عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

همچنین احادیث فراوانی در باب دلالت بر حرمت ضرر و ضرار ذکر گردیده می باشد که از مهمترین و مشهورترین  آنها حدیث نبوی معروف می باشد که پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) در آن فرمودند :

{ انک رجل مضار و لاضرر و لا ضرار علی المومن } و دلالت آن بر نهی از ضرر به دیگران ، واضح و مبرهن می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنین بناء عقلا را از مستندات قاعده لاضرر دانسته اند زیرا که عقلا ، از هر نوع ضرر رسانیدن به دیگری ، نهی کرده و زیان زننده را ضامن خسارت وارده میدانند و این در حالی می باشد که شارع مقدس نه تنها از این بناء عقلاء نهی نکرده بلکه آن را با آیاتی از قرآن کریم و روایات تقویت نموده می باشد.

تطبیق قاعده لاضرر با مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی

قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 این قانون می گوید :

هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری گردد مسئول جبران خسارت ناشی از اقدام خود می باشد.

این مورد قطعا از موارد قابل استناد به قاعده لاضرر و به تعبیری دلالت آن بدیهی و عیان می باشد چراکه بحث آن در باب ضرر اعم از مادی و معنوی ، عمدی و غیر عمدی می باشد که اگر قاعده لاضرر را در معنای نهی یا نفی ضرر غیر متدارک در نظر بگیریم ، الزام به جبران خسارت هم قابل استناد می باشد.

در خصوص سوانح هوایی و مسئولیت ایجاد شده ی ناشی از آن می توان مطابق قاعده لاضرر خسارت وارده به مسافرین چه جانی و چه مالی و حتی معنوی را قابل جبران دانست زیرا که شارع مقدس هیچگونه ضرری را غیر قابل جبران نمیداند مگر در مواردی خاص .

 

 

ماده 2 این قانون اظهار می دارد :

بند دوم:قاعده اتلاف

یکی از موجبات ضمان در نظر فقهای امامیه ، اتلاف می باشد . اتلاف به معنای نابود کردن و تضییع مال دیگری می باشد و یا اینکه بابقاء اصل مال ، مالیت آن را از بین ببرد که قسم اول را اتلاف حقیقی و دومی را اتلاف حکمی می نامند .

بر اساس اطلاقات ادله ی قاعده ی اتلاف ( کتاب ، سنت ، اجماع ، و بناء عقلا ) عمد و قصد تألف در الزام وی به ضمان و جبران خسارت ، نقشی ندارد و در هر صورت مباشر 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه