مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

استعاره مصرّحه: تشبیهی که از آن مشبه به حسی باقی مانده باشد (شمیسا، 1387: 161).

استعاره مکنیه: مشبه همراه با یکی از ملائمات مشبه به می آورند (شمیسا، 1387: 174).

 

ای اسیران قفس گوش بدارید فراز
با شما از چمن قدس پیامیست مرا

 

استعاره مصرحه: اسیران قفس استعاره از انسانها

کنایه: جمله یا ترکیبی می باشد که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد اما قرینه ی صارفه یی هم که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند وجود نداشته باشد (شمیسا، 1387: 273)


 ترک خود گیر اگرت هست سر دوست نشاط

که همین در دل غمدیده مقامیست  مرا

 

ترک خود گرفتن: کنایه از، از خود گذشتن

مجاز: لغات و عبارات را در معنای غیر ما وضع له یعنی بر خلاف قرار داد استعمال می کنند (شمیسا،1387: 43).

ترک خود گیــر اگرت هست سر دوسـت نشـاط                  که همیـن در دل غمـدیـده مقامیسـت  مـرا

سر (اندیشه): مجاز به علاقه حال و محل

 

غزل5

 

ای فروغ ماه از شمع شبستان شما
عشق دارد صید گاهی نغز و دلکش کاندر آن
زلف مشکین خم به خم بر طرف رو  چوگان  صفت
عقل از راهی برفت و صبر در کنجی نشست
خیل کفر و جیش اسلام آشتی جستند و باز
روزگار آشفتگی از سر نهادستی دگر
فتنه از ملک شهنشه رخت بیرون می برد
از اجل چندان امان خواهد که برگیرد نشاط
چشمه ی خور جرعه ای در بزم مستان شما

صید شیران می کند آهوی چشمان شما
ای دل عشاق مسکین گوی چوگان شما
آری آری عشق باشد مرد میدان شما

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

صف به خون عاشقان بستست مژگان شما
تا چه بر سر دارد این زلف پریشان شما
پس چه خواهد نمود از این پس چشم فتان شما
بهر رضوان تحفه­ای از خار بستان شما
(نشاط اصفهانی، 1379: 67)

 

 

 

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

بحر شعر: رمل مثمن محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: شبستان، مستان، چشمان، چوگان، میدان، مژگان، پریشان، فتّان، بستان

حرف روی ساکن: صامت ن می باشد.

تجنیس در علم قافیه: آوردن جناس در محل قافیه می باشد (شمیسا، 1389: 128).

بین کلمات” مستان و بستان” صنعت تجنیس می باشد.

ردیف: شعر مردّف می باشد و ردیف ضمیر شخصی “شما” می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: برفت، نشست (4)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی