عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

عوامل تاثیرگذار در اجرای اهداف سازمان:

تعهد مدیران و کارکنان نسبت به سازمان و اهداف سازمانی.

به کارگیری نقطه نظرات مشاوران و کارشناسان داخلی و خارجی.

ایجاد انگیزه در کارکنان و بهره گیری از نظرات آنها در تدوین و اجرای اهداف.

ایجاد کلاسهای آموزشی در جهت روشن سازی مقاصد و اهداف سازمان برای کارکنان.

 

2-1-7-4) عوامل تقویت کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان:

مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیریهای مربوط به امور سازمانی.

جابه جایی و گردش شغلی برای کارکنان .

ایجاد انگیزه های مادی و معنوی برای کارکنان تا مشوقی برای انجام هرچه بهتر امور باشد.

تفویض اختیار به کارکنان.با تفویض اختیار توسط مدیران و روسا به مرئوسان حس اعتماد به نفس و هر چه بهتر بجای آوردن امور در جهت تحقق اهداف سازمان بیشتر می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ایجاد شرایط و فضای مطلوب کاری برای کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در دسترس گذاشتن  آیین نامه ها و بخشنامه های جدید برای کارکنان.

تشکیل جلسات و سمینارهای آموزشی برای کارکنان.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.
دسته بندی : پایان نامه