عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اعضای شورای‌ عالی‌ عبارتند از:

1 – هشت نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام رسانه‌ای متشکل از سه روزنامه نگار مطبوعاتی، یک روزنامه نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه نگار وب، یک روزنامه نگار عکاس و یک روزنامه نگار نشریات محلی

2 – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی

3 – نماينده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات

4 – قاضي عضو هیأت نظارت بر مطبوعات.

5 – نماینده حوزه علميه قم در هیئت نظارت بر مطبوعات.

6- یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه حداقل با رتبه دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی

7- رییس کل سازمان.

8- یک کارشناس خبرة حوزة وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی

تبصره‌ 1 : جلسات‌ شورای‌ عالی‌ حداقل‌ هر سه‌ ماه‌ یکبار تشکیل‌ می گردد و  با حضور دوسوم‌ اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات‌ آن‌ با اکثریت‌ آراء معتبر می باشد‌.

تبصره ‌2 : شورای‌ عالی‌ دارای‌ یک رئیس، دو نایب‌ رئیس‌ و یک‌ دبیر خواهد بود که‌ از بین‌ اعضای شورا با رأی‌ اکثریت‌ نسبی‌ اعضاء، برای‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

تبصره ‌3 : دبیر شورای‌ عالی‌ مسؤول‌ تشکیل‌ جلسات‌ و اداره‌ دبیرخانه‌ شورا می باشد. اداره‌ جلسات‌ شورا به‌ عهده‌ رئیس‌ یا نایب‌ رئیس‌ شورا خواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ماده 9 : وظایف شورای عالی عبارتست از :

1 – تعيين راهبردها و سياست‌هاي اجرايي سازمان؛

2 – تهيه و تصويب آيين‌نامه داخلي شورا؛

3 – تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری؛

4- تهيه و تصويب آيين‌نامه اداري و مالي سازمان؛

5 – تصويب توضیح وظايف دبيرخانه شورای عالی؛

6 – نظارت بر عملکرد و حسن اجرای وظايف سازمان؛

7 – تصويب بودجه سالیانة سازمان و تفريغ آن و تعيين حق عضويت سازمان‌هاي استاني در سازمان؛

8 – انتخاب، برکناري و قبول استعفای اعضای هيأت رييسه شورای عالی مطابق مقررات اين قانون؛

9- استیضاح رئیس کل سازمان طبق مقررات این قانون؛

10 – قبول استعفای اعضای شورای عالی؛

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق: (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی و کلی

مطالعه و شناسایی جایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران

اهداف ویژه و کاربردی

– مطالعه در نظر داشتن تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه تضمین حقوق و حمایتهای حرفه ای در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه  قابل انتقال بودن امتیازات نشریات در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران