دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر گردد (به بیانی دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

این پژوهش می تواند مورد بهره گیری مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و همچنین مورد بهره گیری قوه قضاییه در ارتباط با اعمال ضابطین وقضات مورد بهره گیری قرار گیرد.

ط-  سؤالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش

راه حل های حقوقی و کیفری جلوگیری اخفاء و امحاء آثار و ادله جرم در حقوق کیفری ایران به چه صورت می باشد ؟

سوالات فرعی

  1. در صورت عدم حضور بازپرس جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم برعهده چه کسی می باشد؟
  2. رسیدگی به ادله جرم در چه مرحله از رسیدگی کیفری اتفاق می افتد؟

ی-  فرضيه‏هاي پژوهش:

  1. موارد مربوط به جمع اوری ادله مانند موارد امری در قانون کیفری می باشد و برعهده بازپرس و دادستان نهاده شده می باشد.
  2. مهمترین مرحله در جمع اوری ادله تحقیقات مقدماتی می باشد که امکان امحاء و اخفا در این مرحله بیشتر می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران