عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

انواع سازمان ها:

سازمانها با در نظر داشتن اهداف اولیه آنها به2 نوع تقسیم می شوند:

1.سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی:سازمانهای انتفاعی سازمانهایی هستند که هدفشان از تشکیل کسب سود می باشد.بیشتر موسسه های تجاری جزو این دسته از سازمانها محسوب می شوند. سازمانهای غیر انتفاعی بر عکس سازمانهای انتفاعی با هدفی غیر از کسب سود تشکیل می شوند. معمولا با اهدافی اجتماعی,فرهنگی,مذهبی,سیاسی تشکیل می شوند مانند موسسه های خیریه.

2.سازمانهای تولیدی و خدماتی:سازمانهای تولیدی سازمانهایی هستند که از مواد اولیه و مواد خام خروجی ها و کالاهای ملموس و قابل لمس تولید می کنند مانند کمد .سازمانهای خدماتی سازمانهایی هستند که خدمات ارائه می کنند و خروجی آنها ملموس و غیرقابل لمس می باشد.

سازمانها از نظر مالکیت به 2دسته دولتی و خصوصی  تقسیم می شوند: سازمانهای دولتی سازمانهایی هستند که دولت آنهارا اداره می کند اما سازمانهای خصوصی سازمانهای هستند که به  وسیله افراد یا بخش غیردولتی اداره می شوند.

سازمانها به دو نوع رسمی و غیر رسمی تقسیم می گردد:

سازمان رسمی طبق قوانین و مقرارت خاصی تشکیل گردد و روابط در آن بصورت خشک و رسمی بود طبق قوانین و مقررات وضع شده اما سازمان غیررسمی طبق قوانین و مقررات خاصی تشکیل نمی گردد و روابط در آن خشک و رسمی نیست بلکه کارکنان در ان دارای روابط دوستانه و صمیمیت هستند.

سازمان رسمی در بردارنده قوانین و مقررات و دستوالعمل ها و بخشنامه ها و آیینامه ها می باشد که از طریق مجاری قانونی در هر سازمان جاری می گردد تا همه امور در چارچوب نظم و قانون صورت پذیرد.

این مجموعه قوانین خوب می باشند اما می بایستی فراموش نکنیم که نباید آنقدر به وضع قوانین مختلف بپردازیم که در اصطلاح سازمان را سردرگم و پیچیده کنیم.

سازمان غیر رسمی که به نام سازمان سایه هم معروف می باشد ، در دل سازمان رسمی شکل می گیرد .این سازما ها به خاطر آن ایجاد می شوند که اصولاً سازمان رسمی نمی تواند برطرف کننده تمامی نیازهای کارکنان خود باشد ،پس کارکنان در سازمانها به طرق مختلف(تیم فوتبال – گردش دسته جمعی – کوه نوردی – میهمانی های خانوادگی و … ) گردهم می آیند تا پوشش دهنده این نیازها باشد.

علما و دانشمندان کلاسیک عقیده دارند که با داشتن سازمان رسمی میتوان حداکثر کارائی را از کارگران بدست آورد و با لعکس علما نئوکلاسیک عقیده دارند که با برقراری روابط غیر رسمی میتوان باین هدف رسید.(پرهیزگار˛1377˛120)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

 1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
 2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید
  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 • ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
 • ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
 • ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.
 • مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

  لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان  با فرمت ورد