دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

عوامل تضعیف کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان:

عدم تفویض اختیار به کارکنان.

عدم وجود شرایط و محیط مناسب و مطمئن برای کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نبود گردش شغلی و جا به جایی شغلی برای کارکنان.

عدم دسترسی کارکنان به بخشنامه ها و آیین نامه های جدید.

عدم وجود جلسات و سمینارهای آموزشی.

مشارکت ندادن کارکنان در تصمیم گیریهای سازمانی.

نتیجه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان:

مطلع شدن کارکنان سازمان از اهداف سازمان در بدو ورود حس اعتماد به نفس و وابستگی انان به سازمان را بیشتر می کند.باعث می گردد کارکنان فعالیتها و وظایف خود را به نحو احسن در راستای رسیدن سازمان به اهداف انجام دهند.به مرور زمان کارکنان اهداف خود را در جهت اهداف سازمان قرار می دهند و در جهت اهداف سازمان اقدام می کنند.در نتیجه کارائی کارکنان افزایش یافته و موجب صرفه جویی در وقت و هزینه در راه رسیدن سازمان به اهدافش می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  4. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  6. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.
دسته بندی : پایان نامه