دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران و عراق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دبیر کل و دبیرخانه Secretary and Secretariat

دبیر کل یک شخصیت بسیار مهم و موثر در سازمان ملل می باشد، زیرا اوست که هماهنگی و نظم و ترتیب کلیه امور سازمان را فراهم می کند و مصوبات مجمع و شورای امنیت و سایر دستگاها را مستقیما اجرا یا بر اجرای آن نظارت مستقیم دارد، پس تأثیر دبیرکل به عنوان سرپرست دبیرخانه، چه در زمینه کارهای اداری و روزمره سازمان به عنوان متناسب کننده و چه به لحاظ اقدمات سیاسی در روابط بین‌المللی شخصیتی با اهمیت تعبیر می گردد. به موجب ماده 97 منشور دبیرکل به پیشنهاد شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی برای مدت پنج سال که یک بار نیز قابل تجدید می باشد انتخاب می گردد، انتخاب دبیرکل مستلزم اتفاق آراء میان اعضاء دائم شورای امنیت می باشد. در انتخاب دبیرکل چنین معمول بوده می باشد که انتخاب از میان اعضاء غیر دائم شورای امنیت می باشد. چنانچه اولین دبیرکل سازمان ملل یک نروژی بنام تریگوه‌لی (Trigvelee) بود که در 1946 به این سمت انتخاب گردید. پس از خاتمه مدت ماموریت او پیشنهاد شده بود برای یک دوره دیگر انتخاب گردد اما زیرا ابتکارات سیاسی مهم او مورد قبول دولت شوروی نبود، دولت شوروی با انتخاب وی مخالفت و لذا پیشنهاد را وتو نمود. بعداً بر اثر اصرار دول غربی موافقت نمود که موقتا برای مدت سه سال تا انتخاب دبیرکل دیگر به کار خود ادامه دهد، اما وی پس از مدتی به عنوان عدم همکاری بلوک کمونیست از سمت خود استعفا نمود و در 1953 داگ هامر شولد (Hammershold) از سوئد به این سمت انتخاب گردید. هامر شولد در دوران خدمتش منشور سازمان ملل و تصمیمات شورای امنیت را به نحوی تفسیر نمود که بر تأثیر دبیرکل در دفاع از سازمان ملل متحد و ملتهای کوچکتر در برابر فشارهای قدرتهای بزرگ تاکید بیشتری داشت. در جریان بحران کانال سوئز در 1956 و بحران کنگو در 1960 سه عضو دائم شورای امنیت یعنی انگلیس، فرانسه و شوروی با اقدامات هامر شولد مخالفت کردند. پس از مرگ هامرشولد در 1961 که در وضعیتی تراژدیک در اثر سقوط هواپیما در کنگو رخ داد، مناقشات با دبیرکل موقتا پایان گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات پژوهش :

1-مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله تا چه میزان در بازدارندگی آن موثر بوده می باشد؟

2- مولفه های حقوق بین الملل و اسناد تاریخی تا چه میزان سبب بروز جنگ هشت ساله بوده می باشد؟

: اهداف پژوهش

  1. هدف کلی مطالعه مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص جنگ ایران و عراق.
  2. مطالعه خلأهای احتمالی موجود در قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت.
  3. تجزیه و تحلیل تجاوز عراق به ایران با در نظر داشتن ابعاد حقوق بین الملل.
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران و عراق با فرمت ورد