تکه ای از متن پایان نامه :

 
 شکل ‏1‑14: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح شکست نانو کامپوزیت های پلی کربنات/ نانو لوله های کربنی ]32[.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

یافته می باشد. طیف مادون قرمز [1]نانو کامپوزیت ها نیز نشان دهنده ی کاهش ارتعاشات آزاد زنجیر های پلیمری می باشد که این موضوع از قرار گیری نانو لوله های کربنی درون ماتریس پلیمری نتیجه می گردد. در شکل ‏1‑15 لایه ای از پلیمر که جذب سطح نانو تیوب گردیده، نظاره می گردد. این موضوع سبب بهتر پخش شدن نانو لوله های کربنی شده می باشد.

ولاسکو سانتوس[2] و همکاران ]40[ پلیمریزاسیون درجای متیل متاکریلات[3] را در حضور نانو لوله های کربنی اصلاح شده و اصلاح نشده را مورد مطالعه قرار دادند. برای این مقصود میزان شروع کننده آزوبیس ایزوبوتیرو نیتریل، زمان واکنش و دما برای تنظیم وزن مولکولی تحت کنترل قرار گرفت. نانو لوله های کربنی اصلاح شده دارای گروه های کربوکسیلی و اسیدی روی دیواره جانبی و سر های انتهایی خود بوده و نتایج بدست آمده از کامپوزیت های آن ها در مقایسه با کامپوزیت های تهیه شده از نانو لوله های اصلاح نشده، بهتر بود. نویسندگان گزارش داده اند که بهره گیری از پلیمریزاسیون درجا همراه با عامل دار کردن نانو لوله های کربنی منجر به تقویت بیش از اندازه در ترکیبات آلی و غیر آلی کامپوزیتی می گردد.

شکل ‏1‑15: تصویر میکروسکوپ انتقال الکترونی مربوط به دسته های نانو لوله های کربنی همراه با یک لایه پلی استایرن جذب شده، مربوط به نانو کامپوزیت پلی استایرن/ نانو لوله های کربنی با گردد. هر چند که این نکته را بایستی ذکر نمود که اگر دمای اختلاط خیلی بالا باشد یا زمان فرآیند بسیار زیاد باشد، سبب تخریب پلیمر می گردد. سطوحی از نانو لوله های کربنی که با ترکیبات آلی اصلاح شده اند، در طول فرآیند اختلاط مستعد تخریب گرمایی هستند. بنابر این بایستی زمان اختلاط و دمای اختلاط به گونه ای در نظر گرفته شوند که هم اختلاط به خوبی انجام شده و هم تخریب حرارتی رخ ندهد. پوشکه[4] و همکاران ]45[ روش تهیه اختلاط مذاب نانو کامپوزیت پلی کربنات را با بهره گیری از اکسترودر دو مارپیچه همسوگرد تشریح کرده اند. مشخصات فرآیند دهی شامل دمای اختلاط 240، سرعت پیچ اکسترودر 280 دور بر دقیقه[5] و سرعت خوراک دهی g/h980 بوده می باشد. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانو کامپوزیت های مورد نظر در شکل ‏1‑17 آورده شده می باشد. دیده شده می باشد که جهت یابی نانو لوله های کربنی اتفاقی بوده و ساختار های به هم پیوسته شکل گرفته می باشد. امکان تخمین طول الیاف نانو لوله های کربنی با بهره گیری از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی وجود ندارد. دلیل  این موضوع پیچیدگی شبکه نانو لوله های کربنی می باشد. در این مطالعه قطر نانو لوله های کربنی بین 10 تا 50 نانومتر نظاره شده می باشد. این موضوع در حالی می باشد که در مطالعه های دیگر قطر نانو لوله های کربنی 10 تا 15 نانو متر گزارش شده می باشد. پیشنهاد شده می باشد که یک لایه پلی کربناتی12 Infrared spectroscopy

1 Velasco-Santos

2 Methyl methacrylate

3 Potschke

4 Rpm

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه