تکه ای از متن پایان نامه :

 µ   تقاضاي شکل‌پذیري تجمعی BRB که با تقسیم  مجموع  تغییر شکل پلاستیک بر تغییر شکل  تسلیم مهاربند به دست می‌آید.

1‌.1‌     بهره گیری ازBRB به عنوان ميراگر هيسترسيس

مباني اصلي عملكرد اين ميراگر، جلوگيري از وقوع كمانش هسته فولادي به مقصود امكان وقوع پديده تسليم فشاري در آن و در نتيجه امكان جذب انرژي در اين عضو از سازه مي‌باشد. هدف از اين امر آن می باشد كه نيروي مهاريندي فقط توسط هسته فولادي تحمل گردد[23].

رفتار قاب‌هاي داراي مهاربندهاي كمانش‌ناپذير به رغم مشابهت ظاهري، تفاوت زيادي با قاب‌هاي مهاربندي متداول هم‌محور دارد. با بهره گیری از مهاربندهاي كمانش‌ناپذير شكل‌پذيري بالا مي‌رود، مود شكننده موجود در سيستم مهاربندي هم‌محور به مود شكل‌پذير تبديل مي‌گردد. مقدار نيروي طراحي حاصل از روش استاتيك معادل در سيستم هم‌محور متعادل به ميزان قابل توجهي بيش از سيستم مهاربندي كمانش‌ناپذير مي‌باشد[24].

این امر باعث غيراقتصادي بودن آن در مقايسه با سيستم مهاربند كمانش‌ناپذير مي‌گردد. در مقايسه با سيستم مهاربندهاي 7 و 8 نيز بايد گفت نيروي نامتعادل وارد بر تير در سيستم مهاربندهاي 7 و 8 در سيستم كمانش ناپذير وجود ندارد. از آنجا كه اساس عملكرد ميراگرهاي هيسترزيس تغيير شكلهاي ايجاد شده در فولاد مي‌باشد، مباني طراحي سازه‌هاي داراي سيستم مهاربندهاي كمانش‌ناپذير مشابه با مباني طراحي قاب‌هاي داراي مهاربند خارج از محور مي‌باشد[25].

بنابراين از روش استاتيك معادل در برآورد نيروي طراحي قابهاي داراي مهاربند خارج از محور كه در استاندارد 2800 ارائه گرديده‌می باشد، مي‌توان در برآورد نيروي طراحي قابهاي داراي اين سيستم بهره گیری نمود. بعد از تعيين بارهاي وارد بر سازه و تحليل قاب تحت آنها، مقدار نيروي ايجاد شده در مهاربند(Pbr) مشخص مي‌گردد. بنابراين سطح مقطع مورد نياز براي ناحيه تسليم شونده مهاربند برابر می باشد با[26]:

 

    مي‌توان با كاهش Lbr بر مقدار سختي مهاربند افزود و در نتيجه از مقدار تغييرمكان نسبي طبقه كاست. همانطوركه ارتباط بالا نشان مي‌دهد، اين امر مستقل از مقاومت مهاربند صورت مي‌گيرد. اين خصوصيت از اين نظر كه به طراح آزادي اقدام زيادي مي‌دهد، بسيار قابل توجه مي‌باشد. همچنين امكان انتخاب مقاومت فولاد و سطح مقطع مهاربند نيز بر آزادي اقدام طرح مي‌افزايد

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه