دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه دوره کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصی

 

 

باسمه تعالی

 

تحقيق‌ ، دانشي‌ می باشد‌ كه‌ مستلزم‌ شناخت‌ اصول، قواعد و روشهاست؛ ‌پژوهشگر با فراگرفتن‌ و قبول‌ كردن‌ آن‌ اصول‌،‌ علاوه‌ بر اعتبار بخشيدن‌ به‌ دستاوردهاي‌ تحقيقاتي‌ خويش ‌و دستيابي‌ به‌ نتايج‌ جديد و مفيد در ساية‌ جستجو و كاوش‌ مستمر و بي‌وقفه‌، چه‌ بسا به‌ ترميم‌ خطاهاي ‌پيشين‌ خود يا ديگران‌ نيز توفيق‌ يابد. در نظـامهاي‌ آمـوزشـي‌ و پژوهشي‌ دانشجويان‌ و فارغ ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتري به‌ عنوان‌ پژوهشگر شناخته‌ می شوند. اين‌ دوره‌ ها در نظام‌ واحدي‌ آموزش‌ عالي‌ در ايران‌ پس‌ ازگذراندن‌ تعدادي‌ واحد درسي‌ با تدوين‌ رساله‌ يا پايان‌نامة‌ تحصيلي‌ تمام‌ مي گردد و احتمالاً همين ‌پايان‌نامة‌ تحصيلي‌ می باشد‌ كه‌ ملاكي‌ براي‌ قرار دادن‌ فارغ‌ التحصيلان‌ در زمرة‌ محققان‌ كشور به شمار می رود. بنابراين، هدف‌ اساسي‌ تهيه اين دستورالعمل، دستيابي‌ به‌ الگويي‌ جامع‌ و استاندارد کردن‌ چارچوب‌ تدوين‌ پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري  می باشد‌ .

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان، آئین نامه نحوه نگارش پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را به توضیح زیر تقدیم می دارد. رعایت این آیین نامه الزامی بوده و صدور مجوز دفاع منوط به رعایت کامل آن خواهد بود

نوع کاغذ ونحوه چاپ:

اندازه کلیه صفحات پایان نامه بایستی در مقطع کاغذ A4 (cm 21 × 5/29 ) بــوده و مطـالب آن با نـرم افـزار 2007 Word به صورت تک رویه تایپ و چاپ گردند.

مشخصات روی و پشت جلد پایان نامه ها :

 • جـلد پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد به رنگ )طبق فرم مدارک لازم جهت تسویه حساب مندرج درسایت دانشگاه -معاونت پژوهشی- تحصیلات تکمیلی)
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • رعایت مندرجات روی و پشت جلد پایان نامه(پیوست الف و ب) الزامی بوده و به شکل زرکوب چاپ شوند.
 • عطف نویسی به صورت زرکوب شامل عنوان‌، نام و نام خانوادگی و سال دفاع از پایان نامه الزامی می باشد .

توضیح روی جلد پایان نامه

 

1 . آرم دانشگاه آزاد اسلامی ( ترجیحاً در ابعاد 5/2 سانتی متر × 3 سانتی متر )

2 . عبارت« دانشگاه آزاد اسلامی »                                                   با فونت ب – زر18 سیاه

3 . عبارت « واحدمرند»                                                                   با فونت ب – زر 18 سیاه

4 . نام  گروه آموزشی                                                                     با فونت ب – زر 16 سیاه

5 . عبارت « پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد »                        با فونت ب-  زر 16 سیاه

 • برای پایان نامه های دکترای تخصصی عبارت «پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی D. »

6 . کلمه«رشته» و «گرایش» ( نام گرایش تحصیلی)                                بافونت  ب –  زر 16  سیاه

7 . کلمه  « عنوان»                                                                       بافونت ب – نازنین 18سیاه

8 . عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد                                                                      با فونت ب –  تیتر 18 سیاه

9 . عبارت « استاد راهنما »                                                             با فونت ب- نازنین 18 سیاه

10 . نام استاد راهنما                                                                     با فونت ب  –  زر  18 سیاه

11 . عبارت « استاد یا استادان مشاور »                                               با فونت  ب- نازنین 18سیاه

12 . نام استاد یا استادان مشاور                                                         با فونت   ب –  زر 18 سیاه

13 . کلمه « نگارش »                                                                    با فونت ب – نازنین 18سیاه

14 . نام نگارنده                                                                           با فونت  ب  –  زر 18 سیاه

15 . تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوط                                    بافونت  ب  –  زر  14 سیاه

 

پایان نامه به ترتیب شامل بخش های زیر می باشد :

 

 • بسم الله الرحمن الرحیم
 • طرح روی جلد (فارسی و مطابق دستورالعمل الف)
 • صورتجلسه تایپ شده دفاع از پایان نامه ( دارای نمره و امضاء افراد ذیربط)
 • فرم اصالت تعهدنامه(دانلود ازسایت دانشگاه)
 • چکیده فارسی ( حداکثر250 کلمه ترجیحاٌ در یک صفحه همراه واژگان کلیدی[ حداكثر ده واژه مرتبط با عنوان ‍‍‍‌] )
 • تقدیم
 • سپاسگزاری
 • فهرست مطالب
 • فهرست جدول ها
 • فهرست نمودار ها
 • فهرست نقشه ها
 • متن اصلی پایان نامه شامل:

 

فصل اول ) كليات: شامل مقدمه، بيان مسئله، ضرورت و اهميت موضوع، اهداف کلی و جزئی، سئوالات، فرضيه ها  ، تعاريف مفهومي وعملياتی متغيرها .

فصل دوم ) پيشينه پژوهش: شامل مقدمه، مباني نظري متغیرها، تحقيقات داخلي و خارجي انجام یافته در ارتباط با موضوع، جمع بندی از مبانی نظری و عملی برای ساختن پشتوانه معتبر پژوهش.

فصل سوم ) روش شناسی: شامل مقدمه، جامعه آماري، نمونه آماری( حجم نمونه، روش نمونه گيري)، ابزارهای گردآوري داده ها (اظهار روايي و پايايي‌)، چگونگی جمع آوری داده ها (روش اجرای کار)، شیوه های تجزيه و تحليل داده ها، روش پژوهش.

فصل چهارم ) تجزيه و تحليل داده ها : شامل مقدمه، توصیف متغیرها و عوامل مرتبط باتحقیق، آزمون فرضیه ها و سوالات، تحلیل های جانبی ( درصورت امکان).

فصل پنجم ) بحث ونتيجه گيري : شامل مقدمه، یافته ها، بحث در مورد یافته ها، نتيجه گيري کلی، محدویتها، پيشنهادها(پیشنهادهای پژوهشی وکاربردی)، منابع ( تنظیم طبق دستورالعمل)، چکیده انگلیسی.

 • پیوست ها (ضمائم)
 • طرح پشت جلد انگلیسی ( مطابق فارسی روی جلد با در نظر داشتن پیوست ب)

نکات کلی در مورد نحوه نگارش پایان نامه:

 • صفحات پایان نامه بصورت ساده و بدون بهره گیری از کادر و یا سرصفحه تایپ شوند .
 • متن پایان نامه طوری تنظیم گردد که از سمت راست کاغذ cm3، از سمت چپ cm2، ازبالای صفحه cm3 و از پایین صفحه cm5/2 فاصله داشته باشد.
 • فاصله سطرها در سراسر پایان نامه برابر cm5/1 بوده اما در چکیده برابر cm1 در نظر گرفته گردد.
 • صفحه اول هر فصل بایستی از خط پنجم شروع شده و سطر اول هر پاراگراف در صفحات پایان نامه بایستی شامل cm1 تورفتگی به سمت داخل باشد.
 • شماره گذاری صفحات پایان نامه در پایین و وسط صفحه بوده و فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه cm5/1 باشد.
 • در صورتیکه متن پایان نامه به زبان انگلیسی می باشد فاصله هر سطر از سمت چپ کاغذ cm3 و از سمت راست cm2 لحاظ گردد.
 • فونت هایی که در تهیه پایان نامه مورد بهره گیری قرار می گیرند به صورت زیر می باشد:

  نام و سایز فونت برای

نوشتار فارسی

نام و سایز فونت برای

نوشتار انگلیسی

سرفصل ها  ب – تیتر 14 Times New Roman 14 Bold
عناوین اصلی ب – زر 16 سیاه Times New Roman 12 Bold
عناوین فرعی ب – زر 14 سیاه Times New Roman 12 Italic
متن اصلی ب – نازنین یا ب –  لوتوس 14 Times New Roman 12
 • عناوين هر فصل در صفحات جداگانه آورده گردد.
 • در نگارش پایان نامه حتی‌الامکان از به کار بردن لغات لاتین خودداری نموده و معادل فارسی آنها بهره گیری گردد. در صورت نیاز در پاورقی همان صفحه با ذکر شماره، لغات لاتین آورده شوند.
 • در صورتي که يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را مي توان به صورت پاورقی در همان صفحه ارائه نمود. در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي به صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن تايپ مي گردد و در پاورقی، توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي گردد.
 • در صورت نیاز به درج پاورقی، همه موارد فارسی به صورت راست چین با قلم نازنین با سایز 11 و موارد انگلیسی به صورت چپ چین با قلم Times New Roman با سایز 10 نوشته شوند.
 • هر جدول بایستی دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در روی آن با قلم نازنین 11 سیاه ( BOLd ) نوشته می گردد. همه اعداد جدول بایستی به صورت فارسی و وسط چین با قلم نازنین 12 تایپ گردند.
 • در جدول، خطوط افقي و عمودي ( به غیر از سرستون و انتها ) حذف گردد؛ مانندجدول‌زیر:

 

جدول 2-3 : میزان تولید محصول در دو سال گذشته

سال تولید (تن)
2008 100000
2007 200000

 

 • هر شکل بایستی دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در زیر آن با قلم نازنین 11 سیاه نوشته می گردد.
 • در حد امکان از صفحات بزرگ در پایان نامه بهره گیری نکنید و آن را از طریق فتوکپی های مخصوص کوچک و استاندارد نمایید. در صورت اجبار، آن را طوری تا نمایید که از صفحات بیرون نزند.

شـمـاره گـذاری

1 . شماره گذاری صفحات

صفحات « بسم الله الرحمن الرحیم »‌، « تقدیم » و « سپاسگزاری » شماره گذاری نـمی شوند . صفـحات «فهرست ها» به ترتیب حروف الفبای فارسی شماره گذاری خواهند گردید. شماره گذاری صفحات بایستی در وسط و پایین صفحه انجام گیرد. متن اصلی پایان نامه به ترتیب اعداد فارسی شماره گذاری می گردند.

2 . شماره گذاری موضوع ها

موضوع‌ های اصلی پایان نامه معمولاً چند فصل می باشد و هر فصل‌‌ نیز‌‌ ممکن می باشد به‌ چند بخش تقسیم گردد.

صفحه اول هر فصل بایستی از خط پنجم شروع گردد. هر یک از بخشهای هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند، مشخص می گردد . عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر می باشد‌. در صورتی که هر بخش دارای زیربخش‌‌ باشد، شماره هر زیربخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد؛ مثلاً  2-4-3 یعنی زیربخش سوم از بخش چهارم فصل دوم .

3 . شماره گذاری تصاویر‌، جدول ها‌، نمودارها و نقشه ها

مانند سیاق قبلی می باشد. مثلاً دهمین شکل در فصل سوم به صورت شکل 3-10 نوشته گردد و یا سومین جدول در فصل دوم به صورت جدول 2-3 نوشته گردد.

 1. شماره گذاری پیوست ها :

پیوست های پایان نامه با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شوند. به عنوان مثال: «پیوست الف»

تمامی شکلها و جدولهای موجود در هر پیوست، با در نظر داشتن پیوست مربوط شماره گذاری خواهند گردید. به عنوان مثال : سومین جدول در پیوست « ب » به این شکل نوشته گردد: جدول ب-3 .

5 . شماره گذاری روابط و فرمول ها

هر ارتباط در متن پایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند، مشخص می‌‌‌‌گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره ارتباط مورد نظر می باشد. مثلاً هشتمین ارتباط در فصل ششم به صورت (6-8 ) نوشته می گردد.

 

نحوه نوشتن منابع و ارجاع دهی (مستند سازی) به آنها در متن  :

– برای ارجاع دهی ( مستندسازی ) درداخل متن به دو صورت کلی زیرعمل می گردد :

الف ) منابع فارسي : برای ارجاع خواننده به منابعی که درپایان نامه مورد بهره گیری قرار گرفته اند بایستی به آنها استناد نمود. نحوه مستندسازی ( ارجاع دهی ) می تواند به یکی از دوشکل زیرصورت گیرد:

 • نام نویسنده ای را که به مطلب او استناد شده درون متن می آورند و جلوی نام، سال انتشارکتاب یا مقاله را در پرانتزذکر می کنند. مثال: احمدیان (1382) اظهار می دارد که …
 • می توان در پاین مطلب مورد استناد، نام نویسنده و سال انتشاررا درپرانتزذکرنمود. دراین مورد بایستی بین نام نویسنده و تاریخ، علامت ویرگول قرارگیرد. مثال ……… مورد توجه قرارداده می باشد (احمدیان،1382).

– در صورتیکه از عین کلمات نویسنده بهره گیری گردد بایستی آنها را داخل نقل قول ( “”   “” ) قرارداد و علاوه برذکر نام نویسنده و تاریخ ، شماره صفحه مورد بهره گیری را نیز قید نمود. مثال : روسو عقیده دارد دستها، پاها و چشم ها از اولین افرادی هستند که به بشر فلسفه می آموزند ( رابینز،1991،ص39). اگر از منبعی برداشت کلی صورت گرفته نیازی به شماره صفحه نیست.

– در صورتیکه ازکتاب ترجمه شده بهره گیری شوو بایستی نام مولف و تاریخ نشرفارسی آن را ذکرنمود. مثال….. تجزیه و تحلیل نموده می باشد ( اسمیت، 1385).

اگراز منبعی بهره گیری گردد که دارای دو مولف می باشد بایستی نام خانوادگی هردو را نوشت وپس ازویرگول تاریخ نشررا ذکرنمود. مثال …… اظهار داشته می باشد (حسینی نسب و علی اقدم،1374)

– اگرنویسندگان کتاب و یا مقاله بیش از دونفرباشند لازم می باشد در ارجاع دهی نام فامیل اولین فرد را نوشت و سپس از واژه ” ودیگران ” یا ” وهمکاران” بهره گیری نمود.

مثال :        ذاکری و دیگران(1387) معتفدند که……. .

درصورتیکه از یک منبع فارسی برای مرتبه دوم و به صورت متوالی درمتن بهره گیری گردد، روش زیررایج می باشد. برای مثال ………….. بحث و مطالعه نموده می باشد(همان منبع، ص 25).

اگرازمقالات و یاکتابهای فردی بهره گیری گردد که دریک سال منتشرشده اند. بعد ازذکرتاریخ با الف، ب … آنها را مشخص می کنند. مثال ….. نمود(نامور،1388 الف،34).

ب ) منابع انگليسي :

– درصورتیکه از كتاب يا مقاله به زبان انگلیسی بهره گیری گردد بایستی روش ارجاع دهی فارسی را رعایت نمود. هنگامیکه نویسنده یک یا دونفرباشند به صورت زیرعمل می گردد:

براي مثال :                    يك نويسنده ………….  ( Robbins , 1998 )

                               دو نويسنده  Smith&Jones, 2007,  )

 

هنگامیکه كتاب يا مقاله به زبان اصلي‌، بيش از دو نفر باشند‌، فقط نام نويسنده اول ذکر و سپس از واژهet al  بهره گیری گردد.

براي مثال :           (  Polit  et al, 2009,  )

درمواردي كه يك منبع انگليسي براي مرتبه دوم و … به صورت متوالي‌درمتن مورد بهره گیری قرارگیرد به صورت زیرعمل مي‌گردد:

براي مثال :         ( Ibid , 38 )

2) منبع نویسی :

کلیه منابع مورد بهره گیری در متن پایان نامه( مستندسازیها)‌، به ترتيب حروف الفباء و با در نظر داشتن  نام خانوادگي نويسنده اول (برای كتاب و مقاله) درآخرپایان نامه تنظیم می شوند (بهره گیری از شیوه APA دراین مورد ضروری می باشد). فهرست منابع فارسي و انگليسي بایستی مجزا از هم نوشته شوند. نحوه تنظیم منابع بصورت های زیرخواهد بود:

كتاب  :

نام خانوادگي نويسنده(ها)، نام كوچك ( سال انتشار كتاب )، عنوان كتاب‌، محل نشر: ناشر.

بایستی توجه داشت که سطر اول (نام خانوادگی نویسنده) بایستی 5 فاصله به طرف حاشیه باشد و سایرسطرها به گونه‌ای نوشته شوند که زیرنام خانوادگی نویسنده خالی بماند. عنوان کتاب با حروف درشت نوشته می گردد. جلوی محل نشر( : ) قرار می گیرد.

برای مثال:

منصوری، محمد.(1387). روشهای پژوهش در علوم انسانی و تربیتی، چاپ دوم. تهران : نشر پیام.

مقاله :

نام خانوادگي نويسنده‌، نام كوچك ( سال انتشار )، عنوان مقاله‌، نام مجله( شامل نام کامل مجله‌، شماره  مسلسل، یافصل، شماره). شماره صفحات مقاله.

بایستی توجه داشت که دراین حال بایستی نام مجله با حروف درشت نوشته گردد.

مثال:

سلمانی ندوشن، ابراهیم. حسینی نسب، داود و شکرانه، فرهاد(1387). ارتباط بهره گیری از مجلات الکترونیکی       آبونمان شده دانشگاه علوم پزشکی تبریزبا تعداد واحدهای درسی و مرتبه علمی اعضاء هیات علمی. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره پنجم، شماره اول، بهارو تابستان. صفحه 33-27.

كتاب ترجمه شده  :

نام خانوادگي نويسنده(ها)، نام كوچك (تاریخ نشربه فارسی). عنوان كتاب، ترجمۀ نام کوچک، نام خانوادگی مترجم. ( تاریخ نشرمنبع اصلی به انگلیسی). محل نشر: ناشر.

مثال: ریو، جان مارشال. (1376). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی(1993) تهران: نشرویرایش

– پایان نامه :

نام خانوادگي‌صاحب‌پایان‌نامه، نام كوچك (‌تاریخ نشر‌‌). عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد، پایان نامه کارشناسی ارشد(دکتری) رشته، دانشگاه

مثال: اصولی، محمد(1382). مطالعه ارتباط ثبات مدیریت با بهره وری. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

كتاب الكترونيكي :

نام خانوادگي، نام کوچک (‌سال نشر‌)، عنوان كتاب، محل‌نشر، ناشر، < نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به گونه كامل > ] تاريخ نظاره[ .

مقالات الكترونيكي :

نام خانوادگي نویسنده (ها)، نام کوچک (سال انتشار)، عنوان مقاله، نـام نشريه، دوره، شماره، ماه، صفحات < نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به گونه كامل>  ]تاريخ نظاره[.

– پايان نامه  الكترونيكي :

نام خانوادگي، نام کوچک (تاریخ‌انتشار)، عنوان پايان نامه، مقطع تحصيلي، رشته، دانشگاه < نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به گونه كامل>  ] تاريخ نظاره [ .

چکیده به زبان انگلیسی :

در انتها پایان نامه، چکیده به زبان انگلیسی آورده می گردد ( حداکثر 250 کلمه )

طرح انگلیسی پشت جلد

مطابق پیوست (ب) نوشته گردد.

نکته قابل توجه:

 • دانشجو موظف می باشد علاوه بر نسخه چاپي از پايان نامه خود، دو نسخه الکترونيکي شامل متن کامل پايان نامه و کاملاً منطبق با نسخه چاپي نهايي مورد تایید داوران ، به امور پایان نامه های دانشگاه تحويل نماید.
 • متن کامل پايان نامه بصورت يک فايل کامل در قالب فرمت Pdf و يک فايل کامل در قالب فرمت Word بر روي يک CD قرار گيرد (تنها دو فايل دریک CD).

 

دانلود نحوه نگارش پايان نامه دوره کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصی


دیدگاهتان را بنویسید