عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم :جایگاه ، مفهوم و  دامنه رو به بالای حاکمیت حاکمیت

بزرگترین افتخار برای آن چیز که که به نظر می رسد سابقه قابل توجهی برای معاهده سازی باشد، بایستی به کمیته سازمان ملل متحد برای بهره گیری صلح آمیز از فضا(UNCOPUOS) نسبت داده گردد که در پیش نویس- پنج موافقتنامه بین المللی اصلی، تأثیر کلیدی اعمال نمود. این معاهدات عبارتنداز:

معاهده 1967 فضا[1]، موافقتنامه راجع به نجات و برگرداندن فضا نوردان و اجسام فضایی [2]، کنوانسیون مربوط به مسئولیت خسارت ناشی از اجسام فضایی[3]، کنوانسیون مربوط به ثبت اجسام فضایی[4] و موافقتنامه ماه[5].

در حالی که موافقتنامه های پیش گفته توسط (UNCOPUOS) با تکیه بر روش اجماع (کنسنسوس) پیش نویس شده اند، کنوانسیون و معاهدات بین المللی دیگری هم هستند که در گروه کار سازمان ملل متحد نمی گنجند. آنها عبارتنداز کنوانسیون ارتباطات راه دور بین المللی (TTC) ، مقررات رادیویی و تعدادی دیگر از موافقتنامه های مربوط به سازمان ملل بین المللی ارتباطات راه دور و ماهواره ای (INTELSAT)، سازمان بین المللی ماهواره ای دریایی «INMARSAT»، «INTERCOSMOS» ، «INTERSPUTNIK» و «ARABSAT». موافقتنامه هایی نیز مربوط به آژانس فضایی اروپایی و دیگر سازمان های  منطقه ای، همچنین موافقتنامه های گوناگون کنترل تسلیحات، موافقتنامه های چند جانبه و بسیاری از موافقتنامه های دو جانبه مرتبط با تسهیلات ردیابی، سنجش از راه دور،  خدمات مربوط به پرتاب و برنامه های مختلف همکاری نیز وجود دارن.

از دیگر موارد مرتبط با موضوع، تبادل بسیاری از یادداشت ها، یادداشت های تفاهم،  قطعنامه های سازمان ملل متحد، مقررات «ITU» و اسناد مشابهی می باشد که نیروی الزام آوری ندارند، اما دارای ماهیت توصیه ای هستند، به این دسته عظیم و در حال رشد  دائم مقررات، بایستی حقوق بین المللی عرفی را افزود، چیزی که پس از سال های تجربه  فضایی و در اثر گردش ماهواره ها بر حول مدار زمین در فضای ماورای جو به منصه ظهور رسیده می باشد.

[1]. Treaty on princip Governing the Activities of states in the Exploration and use of outer space, Including the moon and other celestial Bodies, 27 Januaty 2007.

[2]. Agreement on the Rescue of Astronats, the Return of stronats and the Return of objects Launched into outer space, 22 April 1968.

[3]. Conference on International Liability for Damage caused by space objects, 29 March 1972.

[4]. Conference on Registration of objects Launched into Outer space, 14 January 1975.

[5]. Agreement Governing the Activities of states on the moon and other celestial Bodies.

نقل از : زمانی ، سید قاسم ، جایگاه اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل عرفی ، چالش فرهنگی و حقوقی ، نشر  سروش ، تهران ، 1381، ص 14-15

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- مطالعه امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟