عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: کلیات (تعاریف، اهداف و وظایف)

در راستای اصول بیست‌ وچهارم و یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به مقصود اجرای بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه ، مصوب 1389 و حمايت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه ‌های همگانی، تنظيم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه نگاران با يكديگر و زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه‌هاي بین‌المللی، «سازمان نظام رسانه اي جمهوری اسلامی ایران» به موجب این قانون تشکیل می گردد.

ماده 2 – تعاریف :  سازمان نظام رسانه‌ای : سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می گردد، مؤسسه ای می باشد حرفه‌ای، غیردولتی، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به مقصود تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

  • رسانه : «رسانه» در این قانون شامل کلیه وسایل ارتباط جمعی اعم از نوشتاری، شنیداری، دیداری، مجازی و هر نوع وسیله ارتباط جمعی مشابه دیگر می باشد که در آینده ممکن می باشد ابداع و به کار گرفته گردد.
  • روزنامه نگار: روزنامه نگار حرفه ای کسی می باشد که شغل اصلی او ، فعالیت فکری و تولید هرگونه محتوای نوشتاری، شنیداری و دیداری و ارائه اخبار و وقایع جاری و تحلیل و تفسیر آنها در رسانه می باشد. کلیة روزنامه نگاران صرف نظر از نوع و مالکیت رسانه ای که در آن شاغلند، مشمول مفاد این قانون هستند.
  • تبصرة 1: برخورداری از طرفداری های مصرّح در این قانون، منوط به عضویت در سازمان می باشد.

تبصره 2 : افرادی که شغل اصلی و مستمر آنها روزنامه نگاری نیست اما در رسانه ها صاحب اثر هستند، عضو افتخاری محسوب می شوند و از حق رأی برخوردار نیستند.

تبصرة 3 : مقصود از روزنامه نگار در مفاد این قانون ، روزنامه نگار حرفه ای می باشد. مصادیق  روزنامه نگار حرفه ای در آئین نامه این قانون مشخص خواهد گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق: (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی و کلی

مطالعه و شناسایی جایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران

اهداف ویژه و کاربردی

– مطالعه در نظر داشتن تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه تضمین حقوق و حمایتهای حرفه ای در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه  قابل انتقال بودن امتیازات نشریات در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران