شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران و عراق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

محتوای حقوقی قطعنامه تعریف تجاوز:

قطعنامه 1974 مجمع عمومی با تعریفی که از تجاوز به اقدام آورده می باشد ، مفهوم کلی آنرا با شماری از اعمال تجاوز کارانه در هم آمیخته می باشد. این تعریف  نقاط قوت و ضعفی دارد که تنها از رهگذر مطالعه مضامینش می توان به آن پی برد.

مانند جنبه های مثبت قطعنامه این می باشد که مقدمه نسبتاَ طویل آن«تجاوز» را اصولاً در منطوق کلیه مقررات منشور در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی جای داده و با اعلام اینکه         « یکی از اهداف سیاسی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی وضع مقررات مؤثر برای جلوگیری از بروز عوامل تهدید کننده صلح و دفع اعمال کارانه ناقص صلح می باشد.» پس از تصریح به وظایف تعیین شده برای شورای امنیت در ماده39  این نکته را یادآور شده که کشور ها بایستی اختلافات خود را آنگونه که منشور پیش بینی کرده می باشد از راههای مسالمت آمیز حل کنند ؛ آنگاه بر اصل مصون بودن خاک کشورها از تعرض بیگانه تأکید ورزیده و هر کشور را مکلف دانسته می باشد که از توسل به زور برای محروم کردن کشوری دیگر از اداره سرزمین خود و آزادی و استقلال خوداری کرده ، از آسیب رساندن به تمامیت ارضی دیگر احتراز نماید.

ماده یک قطعنامه با اعلام اینکه «تجاوز»اعمال زور یک کشور علیه حاکمیت،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور یا توسل به اعمالی می باشد که با مقررات منشور مغایرت دارد به اظهار قاعده ای کلی پرداخته می باشد.

ماده 2 قطعنامه،«پیشی جستن در بهره گیری از نیروهای مسلح را به صورتی که ناقص مقررات منشور باشد دلیلی کافی بر وقوع اقدام تجاوز کارانه» دانسته می باشد اما بیدرنگ به تعدیل این قاعده پرداخته و متذکر شده می باشد که « شورای امنیت می تواند به موجب مقررات منشور به این نتیجه برسد که حکم به محقق بودن عملی تجاوزکارانه از لحاظ اوضاع و احوال مربوطه  مانند این واقعیت که اقدام مذکور یا آثار آن شدت چندانی ندارد،موجه نیست.»

و این در مواردی مصداق دارد که کشوری حادثه کم اهمیتی در مرز بیافریند و همسایه اش با شدت هر چه تمامتر با این تهاجم مقابله کند، در فرض اخیر، گرچه کشور مهاجم آغاز حادثه آفرینی کرده ، اما زیرا کشور مقابل به عملیاتی دست زده که با آن حوادث تناسب معقول نداشته می باشد . شورای امنیت می تواند اقدام تجاوزکارانه را به کشور نخستین منتسب ننماید.

در ماده 3 قطعنامه 1974، مجمع عمومی با اعتقاد به اینکه«تجاوز» هولناک ترین و حادترین نوع بهره گیری غیر مشروع از زور می باشد ،فقط اعمال زور مسلحانه را تجاوز بشمار آمده می باشد. نمی تواند جامع باشد به شورای امنیت اختیار  داده می باشد که با در نظر داشتن مقررات منشور( و به لحاظ ضرورتهای اجتماعی ) اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات پژوهش :

1-مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله تا چه میزان در بازدارندگی آن موثر بوده می باشد؟

2- مولفه های حقوق بین الملل و اسناد تاریخی تا چه میزان سبب بروز جنگ هشت ساله بوده می باشد؟

: اهداف پژوهش

  1. هدف کلی مطالعه مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص جنگ ایران و عراق.
  2. مطالعه خلأهای احتمالی موجود در قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت.
  3. تجزیه و تحلیل تجاوز عراق به ایران با در نظر داشتن ابعاد حقوق بین الملل.