دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

:  مفهوم فضای ماورای جو

به سادگی می توان اظهار داشت که هوا- فضا، فضایی می باشد که در آن هوا هست. به گونه ساده تر می توان اظهار داشت که هوا- فضا به مفهوم بالا رفتن در فضا از قلمرو هوایی یک دولت و فرود آمدن به سمت زمین به صورت مخروط وارونه ( در قلمرو همان کشور ) می باشد. این نظریه بر اساس ریاضیات پیشرفته و بر اساس این نظریه می باشد که پرواز هوایی در جایی انجام می شود که هوا یا اتمسفر هست. اتمسفر دارای اجزای ذیل می باشد: « اولین لایه آن « تروپوسفر »[1]  می باشد که از سطح دریا تا 10 کیلومتر بالای آن می باشد. سپس « استراتوسفر »[2]  قرار دارد که از 10 کیلومتر تا 40 کیلومتر بالاتر از سطح دریا می باشد. لایه سوم « اینوسفر »[3]  می باشد که از ارتفاع 40 متری تا 375 کیلومتری از سطح دریا را در بر می گیرد. لایه چهارم آن « اگزوسفر »[4] می باشد که از ارتفاع 375 کیلومتری تا 20 هزار کیلومتری از سطح دریا را شامل می گردد. « با در نظر داشتن این تقسیم بندی می توان اظهار داشت که پرواز زیرمداری که تا حدود ارتفاع 100 کیلومتری ماورای سطح  زمین اوج می گیرد، در واقع سفری پایین تر از سطح « اینوسفر » می باشد. این امر ما را به این نتیجه می رساند که این نوع پروازها، جزو پروازهای ماورای جوی هستند. اما بعضی بر این باور هستند که این نوع پروازها به دلیل اینکه از اتمسفر زمین خارج نمی شوند، پس جزو پروازهایی هستند که در هوا- فضا صورت می گیرند.

کمیته بهره گیری صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل ( UNCOPUOS )[5]  یکی از اجلاس های سازمان ملل می باشد که در آن جنبه های فنی و قانونی فعالیت های فضایی مورد مطالعه قرار می گیرد که دارای اثرات جهانی هستند. اگر چه از سال 1962 تا به حال بارها جلساتی را برگزار کرده می باشد، اما تا به حال نتوانسته درمورد تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو به نتیجه ای برسد. خاطر نشان می گردد که کمیته فرعی آن از طریق یک گروه کاری به موضوع تحدید حدود و تعریف فضای ماورای جو پرداخت و موضوعات قانونی مرتبط با فضاپیماها را مورد مطالعه قرار داد. در این راستا پرسش نامه ای را تهیه و برای تمام دولت های عضو سازمان ملل ارسال نمود، نتایج بدست آمده از پاسخ های ارسالی و تحلیل آن ها با در نظر داشتن ملاحظات تاریخی مرتبط با فضای ماورای جو را می توانید در شبکه اطلاعاتی OOSA ملاحظه کنید.[6]

[1]Troposphere

[2]Stratosphere

[3]Ionosphere

[4]Exosphere

[5]The United Nations committee on the peaceful use of outer space ( UNCOPUOS )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[6]www.oosa.unvienna.org/index.html

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- مطالعه امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟