عنوان کامل پایان نامه :

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش شناسی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف- توضیح كامل روش پژوهش بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد بهره گیری در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم می باشد در هر مورد توضيحات كامل در ارتباط با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

روش های پژوهش در علوم انسانی به چندین دسته تقسیم می گردد:

  1. تحقیقات توصیفی: این دسته از تحقیقات صرفاً به توصیف یک امر ناشناخته پرداخته و در ارتباط با آن مطالعه های لازم را انجام می دهند
  2. تحقیقات تحلیلی: این دسته از تحقیقات به تحلیل موارد پژوهش شده قبلی پرداخته و با رویکردی انتقادی به نتایج جدیدی از تحقیقات قبلی دست می یابد.
  3. تحقیقات تکمیلی: این دسته از تحقیقات به تکمیل تحقیقات صورت گرفته قبلی می پردازد به این شکل که با انجام پژوهش جدید مواردی به تحقیقات انجام شده قبلی اضافه می کند.

در این پژوهش از شیوه های گفته شده به نوعی بهره گیری می گردد به این شکل که مطالب کلیات به صورت توصیفی اظهار شده و موارد وجود داشته در قوانین و کتب حقوقدانان به صورت تحلیلی مورد مطالعه قرار می گیرد و در نهایت نو آوری های این پژوهش می تواند به عنوان تحقیقات تکمیلی در این ارتباط مورد بهره گیری قرار گیرد. در این پژوهش کوشش شده می باشد با مراجعه به کتابها و قوانین مرتبط در زمینه حمل و نقل دریایی و همچنین از مقاله هایی که در این زمینه به رشته تحریر درآمده گردد نهایت بهره گیری به اقدام آید و همچنین برای تایید به روز بودن مطالب از اینترنت نیز بهره گرفته شده می باشد.

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و توضیح چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها:

متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش مطالعه تاثیرات مختلف در ارتباط با جرایم از منظر کیفرشناسی می­باشیم که شامل ارکان مادی و معنوی و قانونی جرایم می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران