دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: کلیاتقلمرو فضا

موضوع هوا- فضا[1] و فضای ماورای جو[2]  مانند موضوعاتی می باشد که در حقوق هوا و فضا مورد توجه قرار می گیرد. این امر امروزه از این جهت اهمیت بیشتری یافته می باشد که سفرهای فضایی جنبه تجاری پیدا کرده می باشد. این سفرها به صورت پروازهای زیرمداری[3]  و گردشگری فضایی مطرح گردیده می باشد که می تواند مرزهای هوا- فضا با فضای ماورای جو را خدشه دار کند. نکته دیگر مربوط به منافع خاص دولت ها و سازمان ها و نهادهای بین المللی دست اندرکار می باشد. زیرا تا بحال تعریف قابل قبول، جامع و عامی درمورد فرق بین هوا- فضا، فضای ماورای جو ارائه نشده می باشد. چندین سال پیش، در زمانی که قانون مندی سفینه های فضایی ( سفینه هایی که مرحله ای از صعود آن ها ماورای صوت می باشد و به دلیل اینکه بتوانند برای چندین بار مورد بهره گیری قرار گرفته و در مدار قرار گیرند، به گونه افقی از زمین بلند می شوند و قابلیت فرود در باند عادی را دارند ) مورد مطالعه قرار گرفت، نظریه غالب این بود که عبور از نزدیکی فضا مستلزم مداخله در فرآیند عبور و مرور وسایل نقلیه ای می باشد که در هوا و فضا در حال تردد هستند. به گونه کلی هواپیما و فضاپیماها که با کاربری هوانوردی و فناوری هوایی ساخته می شوند، توانایی پرواز در هوا یا فضا ماورای جو را دارند. این امر باعث شده می باشد تا مسئولان و دست اندرکاران به فکر تصویب قوانینی برای نظام مند کردن این پروازها باشند تا اینکه به تنها قابلیت اجرایی داشته باشند، بلکه متناسب با فعالیت آن ها نیز باشند. این امر در ارتباط با تعیین قلمرو هوایی دولت ها می باشد. زیرا اولین حقیقت مسلم این می باشد که هر شیء موجود در قلمرو هوایی کشورها، بایستی حاکمیت سایر دولت ها را رعایت کند. [4]

[1]Air space

[2]Outer space

[3]Sub-orbital flight

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[4].http://entesharat.atu.ac.ir/fa/contents/hoghogh/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.h

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- مطالعه امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟