دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مراحل چرخه حیات سازمان

مقصود از چرخه زندگی این می باشد که یک سازمان روزی به وجود می آید,رشد می کند,و سرانجام از بین می رود.(ال دفت˛1388˛297)

کارهایی که به تازگی روی موضوع چرخه زندگی سازمان ها انجام شده می باشد اظهار کننده این مطلب می باشد که سازمان ها از چهار مرحله مهم می گذرند.(46-37˛1972˛ Larry E.Greiner )

مرحله کارآفرینی..1

مرحله اشتراک مساعی.2

مرحله رسمی شدن.3

مرحله تدبیر اندیشی.4

برای تشکیل سازمان در نظر داشتن عوامل چندی لازم و ضروری می باشد و در صوریتکه به این عوامل با دید حساب شده نگریسته گردد,کارائی به آسانی حاصل خواهد گردید.

تقسیم کار:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تقسیم کار در واقع نخستین عامل در تشکیل سازمان می باشد. برای رسیدن به هدف های سازمان˛کار بایستی به اجزای قابل اجرا تقسیم گردد و به هر یک از افراد سازمان اختیار متناسب با مسئولیت واگذار گردد.(ایران نژاد پاریزی˛1371˛131)

در صورتی که کار به چند فعالیت ساده تقسیم گردد˛ میتوان متصدیان ان را به راحتی اموزش داد تا در کار خود متخصص گشته و بالاترین حد کارایی دست یابند.(پارکینسون˛1369˛7)

اختیار مسئولیت:

همکاری دسته جمعی به مقصود تامین هدف های مشترک به ناچار بایستی نخست رهبری سلسله مراتب سازمان انجام یابد. زیرا اگر این گونه نباشد هرج و مرج جای نظم و انضباط را میگیرد و تحقق هدف های سازمان مشکل میشود.(اقتداری˛1368˛105)

برای سازمان دهی خوب و کارامد˛ تفویض اختیار و تامین مسئولیت پژوهش های لازم و ضروری می باشد.با وجود این بعضی مدیران از دادن اختیارات لازم به واحد ها و مدیران و کارکنان رده پایین تر گریزانند.(دسلر˛1367˛145).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.