تکه ای از متن پایان نامه :

-3  سؤالات پژوهش

سؤالاتی که به آنها پاسخ داده شده می باشد عبارتند از:

  • بازتاب اصطلاح توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهارتاهشت هجری چگونه بوده می باشد؟

2- دو اصطلاح توکّل و رضا چه تفاوتی با یکدیگر در قرن چهارتا هشت هجری داشته اند؟

3- عرفا و نویسندگان چه میزان از این دو اصطلاح را در آثارشان به کار برده اند؟

4- عرفا و نویسندگان قرن چهار تا هشت هجری در متون نثر عرفانی چه میزان از قرآن کریم تأثیر    پذیرفته اند؟

1-4 اهمیّت و ضرورت پژوهش

توضیح و تبیین اندیشه های عارفانی زیرا «قشیری، خواجه عبدالله انصاری، هجویری، میبدی، نسفی،   نجم الدّین رازی، عطار نیشابوری، عزّالدّین محمودبن علی کاشانی» که نظریه پرداز در عرفان هستند. انعکاس افکار آنها در خصوص مهمترین مضامین عرفانی (توکّل و رضا) در متون نثر عرفانی توجه بیشتری را در جامعه کنونی می طلبد و به نظر می رسد اکنون نیز برای رسیدن به آرامش و سلامت روح توجّه و عامل بودن در این زمینه ضروری می باشد و این آثار با ارزشی که به یادگار گذاشته  شده اند توجه و اهمّیّت و ضرورت پژوهش را دو چندان می نماید.

 1-5 پیشینه ی پژوهش

نویسندگان متون نثر عرفانی پیرامون مفهوم ارزشمند عرفانی «توکّل و رضا» نظرات ارزشمندی را ارائه نموده اند که از میان آن آثار ارزشمند می توان به کتاب ها و مقالات و پایان نامه هایی زیرا؛ کیمیای سعادت امام محمّد غزّالی، توضیح اصطلاحات تصوّف سیدصادق گوهرین، نفحات الانس جامی، اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابو سعیدابوالخیر و مقالاتی زیرا (توکّل) سمیّه همراهی– دکتر حسینی شاهرودی(31/6/89) رئالیسم جادویی در تذکره الاولیای عطار از (فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ش اوّل: خرداد (1384/6-21). پایان نامه هایی مانند: فرهنگ لغات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه