ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

تکه ای از متن پایان نامه :

خواهد گرفت و در نتیجه در آینده نا امید کننده خواهد بود.

عملیات توزیع از زمانی جایگاه مهم و معناداری در بازاریابی کالا اشغال نموده که تولیدات افزایش پیدا نمود، فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده بیشتر گردید. بدین ترتیب تولید کننده ناگزیر گردید محصولات خود را تا فواصل دور و از طریق افرادی به نام نماینده عمده فروش یا خرده فروش به دست مصرف کننده برساند.

تعدادی واسطه مانند خرده فروشان و عمده فروشان باشند . ماهیت این واسطه ها نیز بسته به نوع کانال فروش متفاوت می باشد.

فروش محصولات از بعضی از این کانالهای فروش، هزینه های بسیاری را بر سازمان تحمیل می سازد در حالی که بعضی کانال های دیگر، هزینه های چندانی را بر سازمان تحمیل نمی نماید. همچنین بهره گیری از بعضی از این کانال ها میزان فروش را در مقیاس وسیعتری نسبت به بعضی دیگر از کانال ها افزایش می دهد. سازمانها همواره بایستی کانال های فروش و توزیع مناسبی را با در نظر داشتن شرایط و امکانات سازمان خود بیابند و طی این کانال ها تضاد و تعارض هست و امکان بهره گیری از آنها به گونه همزمان امکانپذیر نیست.

همچنین بهره گیری از بعضی از کانال ها اگرچه میزان فروش را به حد چشمگیری افزایش خواهد داد اما به دلیل تحمیل هزینه های قابل توجه، ممکن می باشد در صورت آماده نبودن سازمان از لحاظ قدرت نقدینگی، باعث سقوط و ورشکستگی سازمان گردد.

تقریبا تمام سازمان های تازه تاسیس به شدت با مشکل نقدینگی مواجه هستند و در برابر هزینه ها آسیب پذیرند. این سازمانها، بایستی با درک کاملا دقیقی از کانال های فروش و میزان سودآوری آنها داشته باشند. همچنین نسبت به هزینه هایی که بهره گیری از هر کانال بر سازمان تحمیل می نماید. کاملا آگاهی داشته باشند. پس این سازمانها در عین حال که به میزان سودآوری بهره گیری از هر کانال توجه دارند، می بایستی هزینه ها را نیز در نظر داشته باشند تا با انتخاب کانال های پر هزینه به مساله کمبود نقدینگی مواجه نشده و دچار چالش نگردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه