تکه ای از متن پایان نامه :

بسیاری از شرکتها که در زمینه تولید فعالیت دارند، بدلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار ایران و همچنین بالا بودن میزان و فروش و نیز در پاره ای از شرکتها به دلیل تولید محصول خاص و نیاز بیش از حد بازار به محصول آنها نیازی به شیوه های علمی جدید بازاریابی احساس نمی کنند و به تعبیری دقیق تر، اصول اساسی اجزاء آمیخته بازاریابی را رعایت نمی کنند. همین عدم نیاز شرکت ها به بالا بردن میزان فروش و یا افزایش توان رقابتی آنها که به واسطه شرایط نامناسب تولید و یا نیاز بیش از حد بازار به وجودآمده می باشد و منجر شده می باشد که در حال حاضر نیز بعضی از شرکتهای بزرگ به روش سنتی و غیر علمی اقدام به تولید محصول ، قیمت گذاری ، ارتقاء فروش و حتی توزیع ، نموده و اقدامات مثبتی انجام ندهند.

با در نظر داشتن پژوهش فوق با عنوان ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا می توان به این  نکته تصریح نمود که در جریان تصمیم گیری در مورد انتخاب کانال توزیع، نمی توان فرمول ثابتی به دست داد، اما با بهره گیری از روشهای علمی ممکن می باشد بتوان راه حل های مشترکی پیدا نمود. طرح ریزی یک کانال توزیع مستلزم مطالعه نیازهای مصرف کننده، تعیین اهداف و مشخص کردن محدودیت ها و سرانجام شناسایی راهها و کانال های اصلی و ارزیابی و مدیریت آنهاست.

همچنین بهره گیری از بعضی از کانال ها اگرچه میزان فروش را به حد چشمگیری افزایش خواهد داد اما به دلیل تحمیل هزینه های قابل توجه، ممکن می باشد در صورت آماده نبودن سازمان از لحاظ قدرت نقدینگی، باعث سقوط و ورشکستگی سازمان گردد.

در این پژوهش جامعه آماری شامل شرکتهای تولید کننده محصولات لبنی در استان گیلان می باشد که از شبکه های توزیع مختلف بهره گیری می کنند . این جامعه آماری بر اساس مقایسه روش فعلی با روش پیشین توزیع انجام می شود. در تحلیل پروژه از روش طرح تحلیل آزمایش (ANOVA) بهره گیری شده می باشد. حال یکی از فرضیاتی که برای بهره گیری از روش طرح تحلیل آزمایش بایستی مورد تایید باشد این می باشد که واریانس یا همان پراکندگی در درون گروهها با هم برابر باشد در صورتیکه واریانس گروهها با هم برابر نباشند بایستی از آزمون کروس کاروالیس که یک آزمون ناپارامتری می باشد بهره گیری نمود. میتوان از ابزار این پژوهش مقالات علمی، مجلات و در کل منابع کتابخانه ای نام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه