تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • مدل متناوب IS
  • برای پیش بینی تمایل بهره گیری در ادامه بهره گیری از یک سیستم اطلاعاتی جدید نشان داده گردید.
  • مدل سازی پیوسته :IS
  • با اضافه کردن تأثیر تعدیل کننده که روش IS نامیده گردید گسترش داد که به عنوان «نتایج فراگرفته شده از عملکردهایی که واکنش خودکار برای جایگاه های خاص می شوند و ممکن می باشد عملکردی در رسیدن به اهداف خاص یا حالت‌های نهایی گردد» تعریف می گردد.
  • مدل سازی سازی مداوم IS:

شباهت های بسیاری با مدل SERVUAL دارد و هر دو مدل براساس نظریه رفتار مصرف کننده و مفهوم آن هستند. برای مثال، هر دو روش ارزیابی مشتری از تفاوت بین

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: