ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری درمطالعه میدانی بانک ملت استان کرمانشاه

تکه ای از متن پایان نامه :

3- 5. ابزار جمع­آوری داده­ها

ابزار سنجش وسایلی هستند که پژوهشگر به کمک آنها قادر می باشد اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری،  و ثبت و کمی نمایند. انواع ابزارهای گردآوری در این پژوهش عبارتند از: پرسش نامه، نظاره، مصاحبه.

3-5-1.روایی ابزار اندازه گیری :

مقصود از روایی آن می باشد که وسیله ی اندازه گیری به واقع به­تواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد.برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از روایی محتوایی بهره گیری شده می باشد به گونه ای که از نظرات استاد راهنما ، استاد مشاور و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان بهره گیری شده ،و سوالاتی برای پرسشنامه بهره گیری گردیده می باشد. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه