انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پيش بيني‌ها‌ به محاسبه ارزش، کوشش ويژه اي را مي‌طلبد و از اين رو اين رويکرد، روش نسبتاً مشکلي می باشد.

رويکردهاي مميزي سيستم ، دسته دوم رويکردهاي سنجش عملکرد نت مي‌باشند. مميزي يک بازديد کامل و جامع از ابعاد گوناگون سيستم نت نظير سازمان، پرسنل، آموزش، برنامه ريزي، گزينش اطلاعات، سيستم‌ها‌ي اندازه گيري پاداش و … مي‌باشد . نوعي از تکنيک مميزي که توسط دوايت مطرح گرديده می باشد، سهم فعاليت‌ها‌ ي نت بر چهار عامل هزينه، وقفه، عملکرد تجهيزات و عمر سرمايه را مي‌سنجد که در موفقيت کسب و کار سازمان تاثيرگذارند( Dwight R.A., 1994),

-9-5-2توجيه پذيري

توجيه پذيري استراتژي‌ها‌ي مختلف تعميرات به دو عامل “پذيرش توسط اپراتورها ” و “درجه اطمينان ازروش مورد بهره گیری” بستگي دارد.

پذيرش توسط نيروي کار : مديران و پرسنل تعميرات روشي را ترجيح ميدهند که از نظر اجرا و همچنین درکتوسط پرسنل ساده تر باشد.

اطمينان از روش مورد بهره گیری : با وجود توسعه روش‌ها‌ ي تعميرات مبتني بر شرايط و تعميرات پيشگويانه، اما هنوز اين دو روش براي برخي از تجهيزات توليدي غير قابل بکارگيري مي‌باشند.

پرسشنامه‌ها‌ي مميزي سيستم عملکرد نت دروسترکمپ (Westerchamp T.A. 1993)و وايرمن (Wireman T., 1990). مبتني بر طراحي و اجراي يک سيستم نت استاندارد بنا شده اند. اين رويکرد نيز برابر فهم اين نکته که سازمان‌ها‌ در محيط‌ها‌ي مختلف فعاليت مي‌کنند، شکست مي‌خورد. عملکرد برتر تنها در صورتي قابل دستيابي

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )