مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

ضامن می باشد در مورد قتل، قصاص می گردد و در مورد مال، از مال شخصی او گرفته می گردد (علّامه حلّی1413، 247: 2).

آيت اللّه گلپايگانی در کتاب القضا اظهار فرموده اند که واجب می باشد تجديد نظر در صورتی كه محكوم عليه ادّعا كند حكم حاكم اوّل بر خلاف احكام قضايی بوده می باشد پس اگر در حكم تقصير كرده بود خود ضامن می باشد و اگر قصور داشت بيت المال ضامن می باشد (گلپايگانی1413، 168: 1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حال اگر منشأ خسارات وارده اشتباه شهود يا آشكار شدن فسق آنان يا برگشتن از شهادتی كه داده‌اند باشد در مسأله چند صورت هست.

صاحب کتاب الوسیله اظهار نموده اند: هرگاه شهود از شهادت خود برگشتند سه صورت دارد: يا همه برگشته‌اند يا بعضی و اين برگشتن يا پيش از حكم می باشد يا بعد از حكم، يا قبل از استيفای حقّ می باشد يا پس از آن.اگر پيش از حكم برگشتند شهادتشان باطل می باشد و اگر پس از حكم و قبل از استيفای حق برگشتند، حاكم حكم خود را نقض می‌كند و اگر پس از استيفا برگشتند و حق مالی باشد كه موجود می باشد به صاحبش پس داده می گردد و اگر تلف شده شهود غرامت می‌دهند. اگر همه‌شان برگشته‌اند هر كس به اندازۀ سهم خود می‌دهد و زن نصف مرد می‌دهد و اگر بعضی برگشته‌اند سهم خود را می‌دهند. اگر حق، حد يا قصاص باشد و فرد حد خورده يا قصاص شده از بين رفته می باشد سه صورت دارد: يا اينكه شهود می‌گويند: اشتباه كرديم يا می‌گويند: به عمد كرديم، اما نمی‌دانستيم او كشته می گردد يا می‌گويند: آگاهانه انجام داديم. معيشتی و ديگر مشكلات ايشان می‌پرداخت و آنان را در پناه خود می‌گرفت و با ايشان مهربانی می‌كرد (وائلی 1407، 134).

پس می توان دریافت وقتی از لحاظ شرعی حقوق مذهبی محکومان و زندانیان پاس داشته می گردد پس به طریق اولی بازداشت شدگان نیز می توانند از حقوق شرعی و دینی خود بهره مند شوند.

 

3-5-3 حق ملاقات با نزديكان

مستند این حق روایتی می باشد که در مستدرک الوسائل آمده می باشد در این روایت­نامه­ی حضرت علی به رفاعه دربارۀ ابن هرمه­ی بازداشتی آمده می باشد آن حضرت اظهار می دارد: … مانع كسانی كه برای او خوردنی و نوشيدنی يا لباس و فرش می‌آورند نشو؛ اما نگذار كسی كه به او لجاجت و خصومت تلقين می‌كند به ملاقات او بيايد (نوری 1408، 207: 6).

از كلمات بعضی از فقهای معاصر فهميده می گردد ملاقات با زندانی  و بازداشتی جايز می باشد، غیر از زندانيانی كه قاضی می‌خواهد نسبت به آنان سخت‌گيری كند و نداشتن ملاقات، باعث تنبيه و اصلاح آنان می گردد (منتظری 1409 ،446: 4).

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: