تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

-2 -3-5-2- برنامه­هاي بلندمدت

  • ماده١٤ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف می باشد به مقصود حفاظت از منابع خاك در معرض فرسايش بادي، طرح جامع مديريت و احياء مراتع استان­هاي جنوب و غرب كشور را ظرف يك سال تهيه و جهت اجرا و تامين بودجه لازم در برنامه پنجم توسعه به دولت ارائه نمايد.
  • ماده١٥ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف می باشد طرح جامع مقابله با شن­هاي روان و فرسايش بادي در پهنه جنوب و غرب كشور را با همكاري سازمان حفاظت محيطزيست و با اولويت روش­هاي بيولوژيكي تهيه و در طول برنامه پنجم توسعه اجرا نمايد.
  • ماده١٦ـ وزارت راه و ترابري مكلف می باشد برنامه توسعه و تجهيز فرودگاه­هاي جنوب و جنوب غرب كشور به تجهيزات و تأسيسات ناوبري و هواشناسي پيشرفته را جهت هدايت هر چه بهتر پروازهاي مربوط در شرايط وقوع بحران گرد و غبار تهيه و اجرا نمايد.
  • ماده١٧ـ معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رئيس­جمهور مكلف می باشد براساس گزارش­هاي توجيه فني، اقتصادي و زيست­محيطي دستگاه­هاي اجرايي، اعتبارات لازم براي تحقق برنامه­هاي موضوع اين آيين­نامه را در لايحه بودجه سنواتي دستگاه­هاي ذيربط پيش­بيني نمايد.
  • ماده١٨ـ به مقصود انجام بررسي­هاي ابعاد برون­مرزي اين پديده، و ايجاد زمينه همكاري منطقه­اي تيم كارشناسي به انتخاب كار گروه موضوع ماده(١) تعيين، تا با انجام اقدامات لازم توسط وزارت امور خارجه به كشورهاي منطقه اعزام شوند و راهكارهاي لازم را براي تصميم­گيري به كار گروه ارائه نمايند.
  • ماده١٩ـ سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخيزداري كشور به عنوان مرجع ملي كنوانسيون مقابله با بيابان­زايي در كشور مكلف می باشد با همكاري سازمان­هاي حفاظت محيطزيست و هواشناسي كشور و وزارتخانه­هاي نيرو و امور خارجه ظرف سه ماه، پيشنويس طرح همكاري چند جانبه كشورهاي منطقه را با هدف پيشگيري و كنترل پديده گرد و غبار منطقه تهيه و به تأييد كارگروه موضوع ماده(١) برساند(معاونت برنامه­ريزي ونظارت راهبردي رئيس­جمهور سازمان حفاظت محيط زيست، 1388و هفته نامه برنامه، 1388).

4-5-2- مديريت گرد و غبار

توفان­های گرد و غبار همواره مناطق مختلفی از کره زمین مانند آفریقا، غرب آسیا، چین، استرالیا، و … را تحت تأثیر قرار داده و می­دهند. دست کم از 4 دهه پیش تا حالا، توفان­های متعددی در طول هر سال در ایران و سایر کشورهای منطقه گزارش شده می باشد که موجب بروز گرد و غبار و حتی جابجایی ماسه های مناطق مستعد شده می باشد. با مراجعه به آمارها و سوابق، در کشور ایران گرد و غبار به عنوان یکی از انواع پدیده­های جوی همواره مطرح بوده می باشد.

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در روبرو شدن با گردوغبار

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در روبرو شدن با گردوغبار

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: