تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

1-1-1        آزمون رئولوژی

آزمون رئولوژی جهت مطالعه رفتار جریان­پذیری و سیالیت نمونه­ها با بهره گیری از دستگاه رئومتر RMS با نام تجاري MCR300 ساخت شرکت Paar Physica انجام گرفت. این آزمون با بهره گیری از روش صفحات موازی به قطر 25 میلی متر و فاصله بین صفحات 1 میلی متر، تحت شرایط دمایی Cº100 و اتمسفر ازت انجام گردید. برای این امر، آغاز به مقصود تعیین کرنش ناحیه خطی، آزمون روبش کرنش[1] در فرکانس  rad/s1 و دامنه کرنش 100-01/0 % صورت گرفت. مقدار مطلوب برای کرنش در ناحیه ویسکوالاستیک خطی برای تمام نمونه­ها 5/0% به دست آمد. سپس با در نظر داشتن این که حالت پراکنش نانو لوله های کربنی در ماتریس ممکن می باشد به علت بی­ثباتی مورفولوژی فازهای پلیمری در طول انجام آزمون تغییر کند، آزمون روبش زمان[2] در کرنش5/0% و در همان فرکانس rad/s1 به مدت 2 ساعت انجام گردید تا از حالت تعادل نمونه­ها در هنگام انجام آزمایشات اطمینان حاصل گردد. در نهایت نیز آزمون روبش فرکانس در حالت برش نوسانی[3] در محدوده فرکانسی rad/s 100-01/0 در کرنش 5/0% انجام گردید. در ضمن زمان پیش حرارت دهی نمونه­ها نیز 1 دقیقه درنظر گرفته گردید.

1-1-2        آزمون ثابت دی الکتریک

1-2        آزمون ثابت دی الکتریک با بهره گیری از دستگاه CEAST مدل 6136، ساخت کشور ایتالیا و مطابق با استاندارد ASTM D150 انجام گردید. آزمون در دمای محیط، فرکانس 60 هرتز و ولتاژ 220 ولت انجام گرفت. ضخامت نمونه ها در نقاط مختلف نباید اختلافی بیش از 10% داشته باشند. در این آزمون نمونه به خواص مکانیکی

منحنی تنش-کرنش برای تمامی نمونه ها در شکل ‏4‑1 نشان داده شده می باشد. در همه ترکیبات با افزایش کرنش، تنش به صورت تدریجی افزایش می­یابد که به دلیل جهت­یافتگی بخش­های سخت بلور موجود در پلی اتیلن– اکتن در جهت تنش به کار رفته و اثر تقویت کنندگی و جهت یافتگی ناشی از حضور نانو لوله های کربنی می­باشد. منحنی تنش- کرنش نانوکامپوزیت­ها در مقایسه با پلی اتیلن- اکتن خالص اظهار گر این موضوع می باشد که این ترکیبات از کرنش شکست، تنش شکست و مدول بیشتری برخوردارند. ذکر این نکته نیز ضروری می باشد که نمونه EC2 دارای کرنش شکست کمتری نسبت به نمونه خالص می باشد و دلیل آن وجود خوشه های شکل گرفته از نانو لوله های کربنی و عدم پخش خوب آن ها می باشد. همچنین با در نظر داشتن شکل ‏4‑1 می­توان گفت که شیب ناحیه انتهایی نمودار ها با افزایش مقدار نانو لوله های کربنی افزایش یافته می باشد که دلیل آن ممانعت بیشتر در برابر تغییر شکل نمونه ها می باشد. در شکل ‏4‑2 منحنی های تنش کرنش نمونه خالص و نانو کامپوزیت های تهیه شده از روش مذاب و محلولی آورده شده می باشد. در نمودار تنش- کرنش نمونه ETC1 دیده می گردد که خواص مکانیکی نسبت به نمونه EOC کاهش یافته، به تعبیری با شست و شوی نانو لوله های کربنی گروه های قطبی روی این نانو ذرات قرار گرفته اند که حضور این گروه ها سبب ایجاد خوشه هایی از نانو لوله های کربنی درون ماتریس پلیمری شده می باشد. در نمودار تنش- کرنش مربوط به نانو کامپوزیت ESC1  دیده می گردد که خواص مکانیکی بهبود یافته می باشد. این بهبود حتی نسبت به نمونه EC1 هم بیشتر بوده می باشد. دلیل این موضوع می تواند مربوط به پخش بهتر و یکنواخت تر نانو ذرات با بهره گیری از روش محلولی باشد.

شکست، تنش شکست، مدول یانگ، تنش تسلیم و انرژی شکست به همراه روابطی برای پیش گویی مدول و تنش شکست نانو کامپوزیت ها در شکل های       4-3 تا 4-15 نشان داده شده می باشد. مقادیر عددی به دست آمده نیز در جدول ‏4‑1 آورده شده می باشد.

در شکل ‏4‑3 تغییرات مدول یانگ نانوکامپوزیت­ها که از تعیین شیب ناحیه خطی منحنی تنش- کرنش در کرنش­های پائین به دست می­آید، به صورت تابعی از مقدار نانو لوله های کربنی نظاره می­گردد. مقدار مدول نانو کامپوزیت ها نسبت به نمونه خالص تا مقدار 1% وزنی از نانو لوله های کربنی، افزایش یافته می باشد. این افزایش علت های متعددی دارد که مانند آن ها می توان به وجود ذرات سخت نانو لوله های کربنی که از تحرک زنجیرها جلوگیری کرده و مانع تغییر شکل آن ها می گردد [65]، پخش خوب و یکنواخت نانو لوله های کربنی [66]، بر همکنش های واندروالسی نسبتا قوی بین پلی اتیلن- اکتن و نانو لوله های کربنی [67] و نسبت مساحت سطح به حجم بالای نانو لوله های کربنی [68]  تصریح نمود. در نمونه EC2 به دلیل وجود خوشه های متعدد اثر تقویت کنندگی کاهش یافته می باشد. اما میزان مدول نمونه EC2 با وجود خوشه های شکل گرفته، از نمونه خالص بیش تر می باشد. این موضوع می تواند به سفتی نانو لوله های کربنی و اثر تقویت کنندگی آن ها نسبت داده گردد. نمونه ETC1 نیز 1Strain sweep

 2Time-sweep

 3Oscillatory shear mode

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: