تکه ای از متن پایان نامه :

  

3)تعیین دوران انتهایی براساس درجه صلبیت  

معادله 2-6                                                                                             R) eo(1-θ e =θ                                                      

R   = درجه صلبیت

   eoθ= دوران انتهایی درحالت صلبیت صفر(دهانه ساده)

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4)تعیین تنش خمشی در ورق روسری 

معادله 2-7                                                                                             fb= Mc/d Ap))

 

 

 

5)تعیین طول L به مقصود تامین درجه صلبیت مورد نظر

معادله 2-8                                                                                           2fb db E/ ϴe L=

θe= دوران انتهایی

 

 

ب)محاسبه نیروی زلزله در اتصالات نیمه صلب:

در  جدول 2-2 اختصار روش برای قابهای فلزی مطابق آیین نامه UBC آمده می باشد تفاوت اصلی بین حالت صلب ونیمه صلب توسط ضریب m انجام می شود که برابرنسبت سختی اولیه اتصال به سختی تیرEI/L می باشد. اگر m بزرگتر از 18 باشداتصال کاملاً صلب می باشد اگر mکوچکتر از 5  باشد اتصال مفصلی واگر m بین 5 و18 باشد اتصال نیمه صلب می باشد

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: