عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 همان‌طورکه از نمودار پوش‌اور مشخص می گردد، مهاربند کمانش کلی داخل صفحه نداشته و علت کاهش یافتن نیروی نهایی،‌کمانش هسته در مدهای بالاتر(درست مانند آن چیز که که در واقعیت رخ می‌دهد)می‌باشد. با در نظر داشتن اینکه تنش ایجاد شده در قله موج شکل‌های کمانشی(در شکل 5.14 مشخص شده) بین 168 تا 211 مگاپاسگال می‌باشد و کمتر از تنش تسلیم یعنی 240 مگاپاسگال می باشد پس کمانش الاستیک رخ داده‌می باشد. و اثر غلاف به درستی لحاظ شده‌می باشد.

1‌.1‌     بارگذاری چرخه‌ای

برای به‌دست‌آوردن نمودار هیسترزیس به دلیل جابه‌جایی رفت و برگشتی در مدل ضربدری هر 4 هسته تحت جابه‌جایی سینوسی قرار می‌گیرند مانند شکل 5-15. با در نظر داشتن الگوی بارگذاری 24ATC- (شکل5-16) با تحلیل استاتیکی بر روی مدل‌ها نمودار هیسترزیس را به دست‌آورده و با نمودار پوش‌اور مقایسه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. شکل 5-17 الگوی بارگذاری در نرم افزار آباکوس را نشان می‌دهد.

شكل ‏5‌.‌‌17  الگوی بارگذاری در آباکوس

نمودار های هیسترزیس مدل‌ها در شکل های 5-18 و 5-19 آورده شده می باشد.

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: