عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

بندي کردند تاسياست بهينه نگهداري و تعميرات با در نظر داشتن هزينه پيدا گردد. (Hontelez et al, 1996)

بعضی يک روش فرآيند شمارشي را ارائه مي‌کنند تا سياست جايگزيني که هزينه انتظاري بلندمدت را بهينه مي‌کند يافت گردد(( Aven, 1996

بعضی دیگر يک مدل CBM پيشنهاد کردند که در آن فرض مي‌گردد نرخ شکست، شکست‌ها‌ي نمايي به   متغير‌ها‌ي وضعيت و بازه‌ها‌ي تثبيت شده بازرسي بستگي دارد . بعد از آن اقدام نگهداري وتعميرات بهينه طوري يافت مي‌گردد که هزينه متوسط بلند مدت اقدامات نگهداري و تعميرات و شکست‌ها‌کمينه شوندBarbera et al, 1996))در توسعه مدل قبلي يک مدل CBM با شکست‌ها‌ي نمايي و زمان‌ها‌ي بازرسي تثبيت شده را براي يک سيستم سري با دو واحد را در نظر مي‌گيرند . وضعيت هر واحد درزمان‌ها‌ي مساوي پايش مي‌گردد . مرحله تاخير شکست ناميده مي‌گردد. زیرا که ممکن می باشد عيبي در دستگاه حادث شده باشد و تا شکست کامل دستگاه، اين عيب توسعه پيدا کند . با کمک پايش وضعيت، اين عيوب مخفي را مي‌توان پيدا نمود اما به دليل اهداف برنامه ريزي نگهداري و تعميرات،پيش بيني نقطه شروع مرحله دوم و مهم تر از آن وقت باقي مانده کارکرد دستگاه مهم می باشد( Wenbin2007)

تعدادی از محققین يک رهيافت مدل سازي فازي مبتني بر قوائد ،  اگر و آنگاه پيشنهاد دادندآنها فوايد اينگونه مدل سازي را چنين بيان مي‌کنند : مدل برمبنای قانون با منطق بشري سازگار بوده که اين اجازه مي‌دهد تا کارشناسان مربوطه مستقيماً در ساخت مدل دخالت کنند . اين نوع مدل سازي براي بهره گیری کننده

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه